بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
بهداشت محيط

 

كميته بهداشت محيط

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شرح وظايف

1

دكتر روح ا... كيا

رياست بيمارستان

· اجراي دستورالعمل هاي بهداشت محيط در اعتباربخشي

· نظارت بربهداشت محيط بيمارستان

· نظارت بر بهداشت فردي و نظافت كاركنان

· نظارت بر نحوه جداسازي و دفع بهداشتي زباله ها

· آموزش بهداشت و آموزش نحوه دفع بهداشتي زباله ها به پرستاران و پرسنل وكاركنان

· انجام واكسيناسيون هاي ضروري براي كليه پرسنل

· نظارت بر اجراي دقيق مقررات مربوط به نگهداري،شستشو، ذخيره سازي و توزيع صحيح و بهداشتي پارچه، ملحفه، البسه، گان، شان و...

· نظارت بر تفكيك اشياء پارچه اي عفوني از غير عفوني

· نظارت بر نحوه استفاده صحيح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضدعفوني كننده و شوينده توسط پرسنل مربوطه و ارائه آموزشهاي لازم به ايشان

 

2

آقاي نادر مشايخ

مدير بيمارستان

3

خانم فاطمه عباسي

مدير خدمات پرستاري

4

خانم طاهره گل زرودي

مسئول بهبود كيفيت

5

خانم زهرا قمري

مسئول آموزش

6

خانم فريبا فاخر

مسئول كنترل عفونت

7

دكتر صادق صفري

متخصص عفوني

8

دكتر شيرين صداقت

پاتولوژيست

9

اميد حيدري

كارشناس امور اجرايي-دبيركل كميته ها

10

الهام قرباني

مسئول تغذيه

11

رستم صفري

سرپرست خدمات عمومي

12

ناصر سلطاني

تاسيسات

13

بهروز محمدي

كارپرداز

14

مريم حسيني نيا

كارشناس تجهيزات پزشكي

15

مرتضي جعفرصالحي

دبيركميته-كارشناس بهداشت محيط

 16 اميرحسين گلريز مسئول امور مالي بيمارستان

 

1397/05/03
Powered by DorsaPortal