مركز تحقيقات قارچهای تهاجمی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
اولويتها و ضرورتها

اولويت ها و ضرورت ها

 

           1- ايجاد زمينه ها و انگيزه هاي ترغيب و تشويق اعضاء هيات علمي در ارائه طرح هاي تحقيقاتي خود به مركز با اجراي شيوه هاي مختلف مديريت مشاركتي و تدوين مشوق هاي لازم

 

           2-   افزايش كمي نيروهاي پژوهشگر مركز بواسطه شناسايي و جذب نيروهاي خلاق و كارآمد محقق و همينطور راه اندازي دوره هاي تحصيلات تكميلي پژوهشي بويژه دوره هاي PhD by Research .

 

           3-   افزايش توان پژوهشي و مقاله نويسي اعضاء مركز با برگزاري دوره هاي پيشرفته روش تحقيق ، بيو انفورماتيك و مقاله نويسي و ....

 

           4-    تشويق و ترغيب پژوهشگران مركز در جهت تصويب طرحهاي تحقيقاتي مشترك با ساير مراكز علمي

 

                   5-  مجهز نمودن مركز به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري متناسب با نياز و رشد توان پژوهشي محققان

 

           6-    برنامه ريزي در جهت صيانت از توليدات علمي و فكري مركز با حفظ مالكيت فكري ابداعات و ابتكارات محققان مركز

 

7-     ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقيق سالم و كارِ گروهي در عرصه هاي علمي ، تحقيقاتي با برگزاري كنگره، سمينار و كارگاه هاي متعدد با تكيه بر اصول اخلاق در پژوهش

 

8-     برنامه ريزي براي افزايش فضاهاي فيزيكي – آزمايشگاهي و اداري مركزي

 

9-افزايش جذب پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

 

10-معرفي برنامه ها و قابليت هاي مركز در قالب برنامه استراتژيك مركز، تقويت و روز آمد كردن وب سايت (web site) مركز و انتشار پمفلت هاي دوره اي جهت افزايش شناخت مراكز درون و برون سازماني از فعاليتهاي مركز تحقيقات قارچ هاي مهاجم

 

11-عضويت در مراكز بين المللي مرتبط با اهداف مركز

 

12-هدايت و توسعه تحقيقات با جلب مشاركت موسسات و سازمانهاي منطقه اي ، كشوري و بين المللي به عنوان تنها قطب تحقيقاتي قارچ شناسي پزشكي كشور

 

13-ارائه سرويس آزمايشگاهي و مشاوره هاي تخصصي به بيماران و مراكز و سازمان هاي مسئول در حوزه سلامت به ويژه در رويارويي با بيماريهاي نوظهور و يا اپيدميك

 

 
1394/11/14
Powered by DorsaPortal