حوزه ریاست
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
br ENGLISH
اداره پاسخگوئي به شكايات
* بررسي پرونده ها به صورت موردي يا هدفمند جهت گزارش به رياست دانشگاه يا مراجع ذيصلاح

* همكاري و پيگيري پرونده هاي ارجاع شده از بازرسي كل كشور، استانداري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حراست، تخلفات اداري و نهادهاي نظارتي و ساير سازمان ها بر حسب موضوع

* رسيدگي به گزارشات و شكايات مردمي در كليه سطوح سازماني

* رسيدگي به گزارشات ، درخواست ها ، شكايات و ... در بستر سامد (سامانه ارتباط ملت و دولت)


 
1395/11/16
Powered by DorsaPortal