مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
چارت سازماني
رياست مركز تحقيقات علوم بهداشتي:
  دكتر فاطمه عبداللهي 
دكتراي تخصصي بهداشت عمومي
 
 
اعضاي هيات علمي مركز:
 دكتر محمود موسي زاده (دكتراي اپيدميولوژي)
دكتر مطهره خردمند  (دكتراي بهداشت عمومي)
دكتر محمود فاضلي (دكتراي حشره شناسي پزشكي) 
 
كارشناسان:
بهزاد نيك پور
اصغر نادي
  دكتر سيد حسن نيكوكار 
فريده رستمي
 
 
1398/07/14
Powered by DorsaPortal