معاونت تحقیقات و فناوری
۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
ENGLISH
معرفي همكارانhtml.

همكاران شاغل دركتابخانه هاي تابعه

نام

نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

نام كتابخانه

سمت

شماره تلفن

زهره

افشار

دكترا

علم اطلاعات و دانش شناسي

كتابخانه مركزي

رئيس اداره كتابخانه

34484830 -011

بتول

رمضاني

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

كتابخانه مركزي

كتابدار

34484831-011

مهرنوش

عاليشاه

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

كتابخانه مركزي

كتابدار

34484833-011

آسيه

يوسفي

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

كتابخانه مركزي

كتابدار

34484832-011

زهره

باقري نژاد

دانشجوي دكترا

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده بهداشت

كتابدار

33543619-011

زينب

احمدي

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده بهداشت

رئيس كتابخانه

33543619-011

فاطمه

خياطي

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده بهداشت

كتابدار

33543619-011

زيبا

دانايي

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده بهداشت

كتابدار

33543619-011

ابراهيم

عليپور

ديپلم

 

دانشكده بهداشت

كمك كارشناس

33543619-011

فريده

خرامين

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده پيراپزشكي

رئيس كتابخانه

33543246-011

رقيه

بابايي

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده پيراپزشكي

كتابدار

33543246-011

ربابه

دنيوي

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده پيراپزشكي

كتابدار

33543246-011

حديثه

مهدوي

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده بهشهر

كتابدار مسئول

34532642-011

مريم

كرامتي

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده پزشكي

رئيس كتابخانه

33543766-011

افسانه

شهرابي

دكترا

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده پزشكي

كارشناس

33543766-011

سيدرضا

صدري

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده پزشكي

كارشناس اطلاع رساني

33543766-011

علي رضا

وفائي نژاد

كارشناس

كامپيوتر

دانشكده پزشكي

كارشناس كامپيوتر

01133543766

سيد احمد

معصومي

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده پزشكي

كتابدار

33543766-011

فيروزه

خداپرست

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده پزشكي

كمك كارشناس

33543766-011

شهين دخت

قادري

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده داروسازي

رئيس كتابخانه

33543762-011

زهرا

كرم نژاد

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده داروسازي

كتابدار

33543762-011

دانيال

حيدري

كارشناس ارشد

نانو فيزيك

دانشكده داروسازي

كتابدار

33543762-011

عادله

اسدي

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده پرستاري مامايي

رئيس كتابخانه

33367342-011

خديجه

مظاهري

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده پرستاري

كتابدار

33367342-011

كلثوم

زارعي

كارشناس

اموراداري

دانشكده پرستاري

كمك كارشناس

01133367342

هادي

محمدي

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

دانشكده دندانپزشكي

كتابدار

33405474-011

بهاره

قاسمي

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

كتابخانه پرستاري آمل

مسئول كتابخانه

44221919-011

مسعود

مصدق

كارشناس

پرستار

بيمارستان زارع

رئيس كتابخانه

33283886-011

فاطمه

مهربان

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

بيمارستان بوعلي سينا

كتابدار

33343010-011

حسين

شريفي

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

بيمارستان بوعلي سينا

رئيس كتابخانه

33343010-011

حسين

عظيميان

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

بيمارستان رازي قائم شهر

رئيس كتابخانه

42316277-011

نوذر

آويس

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

بيمارستان امام خميني

رئيس كتابخانه

33361700-011

نسرين

ابراهيم قوچي

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

بيمارستان امام خميني

كتابدار

33361700-011

پريسا

حسن زاده

دكترا

علم اطلاعات و دانش شناسي

بيمارستان فاطمه زهرا

رئيس كتابخانه

33324003-011

بتول

رحيمي

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

طب سنتي و مكمل

كتابدار

33244893-011

حميده

حلاجيان

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

واحد بين الملل رامسر

كتابدار

55228116-011

احمد

اكبري اقا ملكي

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

بيمارستان آمل

كتابدار

43267078-011

فرشته

غضنفري

كارشناس

علم اطلاعات و دانش شناسي

هنرستان بهياري

كتابدار

42074830-011


 

1398/06/27
Powered by DorsaPortal