مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
معاون و اعضاي هيات علمي
 
اعضاي هيات علمي مركز:
 دكتر محمود موسي زاده (دكتراي اپيدميولوژي)CV
دكتر مطهره خردمند  (دكتراي بهداشت عمومي) CV  in English ،CV in Persian
دكتر محمود فاضلي (دكتراي حشره شناسي پزشكي) CV
1398/02/09
Powered by DorsaPortal