بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1395/11/12 تعداد بازدید: 22
برگزاري" كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد" در بيمارستان بوعلي
در تاريخ 95/10/23 كارگاه "پزشكي مبتني بر شواهد" با حضور آقاي دكتر محمد خادملو از ساعت 10/30-8/30 در معاونت آموزشي مركز بوعلي برگزار شد
برگزاري" كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد" در بيمارستان بوعلي
Powered by DorsaPortal