مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
تاریخ: 1396/06/26 تعداد بازدید: 125
صعود دوپله اي پرتال دانشگاه علوم پزشكي مازندران در كشور
پرتال دانشگاه علوم پزشكي مازندران با 2 پله صعود نسبت به دوره ارزيابي قبلي و مجموعاً 5 پله صعود طي 24 ماه گذشته، هم اكنون در رتبه دهم بين دانشگاههاي علوم پزشكي كشور قرار گرفت .
پرتال دانشگاه علوم پزشكي مازندران با 2 پله صعود نسبت به دوره ارزيابي قبلي و مجموعاً 5 پله صعود طي 24 ماه گذشته، هم اكنون در رتبه دهم بين دانشگاههاي علوم پزشكي كشور قرار گرفت و مستندات آن در وب سايت معاونت تحقيقات وزارت بهداشت درج شد.
طبق آخرين نتايج نظام رتبه بندي وبومتريكس (Webometrics ) در July 2017 و به تبع آن رتبه بندي دانشگاههاي علوم پزشكي از سوي وزارت متبوع، پرتال دانشگاه علوم پزشكي مازندران با 2 پله صعود نسبت به دوره ارزيابي قبلي و مجموعاً 5 پله صعود طي 24 ماه گذشته، هم اكنون در رتبه دهم بين دانشگاههاي علوم پزشكي كشور قرار گرفت و مستندات آن در وب سايت معاونت تحقيقات وزارت بهداشت درج شد.

گفتني است آزمايشگاه معتبرسايبرمتريك (CINDOC) درانجمن ملي تحقيقاتي اسپانيا سالانه 2 باراقدام به ارزيابي پرتال هاي دانشگاهي دردنيا براساس شاخص هاي مختلف مي نمايد.

صعود دوپله اي پرتال دانشگاه علوم پزشكي مازندران در كشور
Powered by DorsaPortal