علوم پزشکی مازندران
تاریخ: 1397/03/01 تعداد بازدید: 379
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2077 01
همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2077 01 ارتقاء يافته است.

همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2077  01ارتقاء يافته است. در صورت خاموش بودن سرور به منوي برورزساني نرم افزار مراجعه نموده و به كمك IDM  نسخه جديد را دانلود و بر روي سرور محلي خود اجرا نمائيد.

/img/NoImage.jpg
Powered by DorsaPortal