شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
br ENGLISH
date: 1391/08/21 review : 215
پیشگیری از اعتیاد با تکیه بر مهارت فرزند پروری
همایش دو روزه بهداشت روان با موضوع پیشگیری از اعتیاد با تکیه بر مهارت فرزند پروری
 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت تنکابن همایش دو روزه بهداشت روان

با موضوع:پیشگیری از اعتیاد با تکیه بر مهارت فرزند پروری

همایش در تاریخ 23و24/7/91 در سالن ورزشی شهر شیرود با حضور اعضای شورا و شهردار شهر شیرود ، پرسنل شبکه بهداشت،بهورزان منطقه شیرود،اهالی شهر شیرود،دانش اموزان منطقه و مشاورین اموزش و پرورش و اعضای NA برگزار گردید.

د ر روز اول همایش ،پس از خیر مقدم وبیان اهداف جلسه توسط خانم دکتر پورنگ معاونت محترم درمان شبکه ، و اقای هاشم ورزی کارشناس مسئول محترم واحد سلامت روان استان در خصوص پیشگیری از اعتیاد با تکیه بر مهارت فرزند پروری سخنرانی نمودند و در پایان پانل پرسش و پاسخ بعمل امد

 روز دوم همایش با حضور دانش اموزان منطقه و مشاورین اموزش و پرورش اقای دکتر عبدالهی در خصوص مهارت زندگی و پیشگیری از اعتیاد سخنرانی کردندودر پایان، پانل پرسش پاسخ برگزار گردید

 

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان  تنکابن همایش دو روزه بهداشت روان

با موضوع:پیشگیری از اعتیاد با تکیه بر مهارت فرزند پروری

همایش در تاریخ 23و24/7/91 در سالن ورزشی شهر شیرود با حضور اعضای شورا و شهردار شهر شیرود ، پرسنل شبکه بهداشت،بهورزان منطقه شیرود،اهالی شهر شیرود،دانش اموزان منطقه و مشاورین اموزش و پرورش و اعضای NA برگزار گردید.

د ر روز اول همایش پس از خیر مقدم وبیان اهداف جلسه توسط خانم دکتر پورنگ معاونت محترم درمان شبکه ،  اقای هاشم ورزی کارشناس مسئول محترم واحد سلامت روان استان در خصوص پیشگیری از اعتیاد با تکیه بر مهارت فرزند پروری سخنرانی نمودند و در پایان پانل پرسش و پاسخ بعمل امد

 روز دوم همایش با حضور دانش اموزان منطقه و مشاورین اموزش و پرورش و اقای دکتر عبدالهی در خصوص مهارت زندگی و پیشگیری از اعتیاد سخنرانی و پانل پرسش پاسخ برگزار گردید

 

 

 

 

پیشگیری از اعتیاد با تکیه بر مهارت فرزند پروری
Powered by DorsaPortal