امور مشاركتهاي اجتماعي ، سازمانهاي مردم نهاد و خيريه هاي حوزه سلامت
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
تاریخ: 1394/10/07 تعداد بازدید: 4
گردهمايي پس از تدوين تفاهم نامه في مابين دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مازندران با شهرداري ساري
دكتر بابامحمودي از زحمات شهرداري ساري در ارائه خدمات شايسته به شهروندان ساري تشكر وقدرداني نمودن وهمچنين خواستار ايجادبستري براي تعامل موثر بين طرفين جهت نيل به هدف ارتقاي سلامت همه جانبه بويژه ترويج سبك زندگي سالم در جامعه از طريق برنامه عمومي واختصاصي شدند. در اجراي مفاد بند يك تفاهم نامه به منظور تدوين شيوه هاي عملياتي نمودن مصوبات تشكيل كارگروه در دستور كار جلسه قرار گرفت لذادر اين گردهمايي اعضا گروه مشخص گرديد وتصميم بر اين شد كه كارگروهي با اعضا معرفي شده بصورت فصلي براي تبادل نظر وهمكاري بيشتر دو سازمان براي ارائه خدمات بهداشتي وزندگي سالم همراه با شهر سالم تشكيل گردد .
 گردهمايي پس از تدوين تفاهم نامه في مابين دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مازندران با شهرداري ساري
Powered by DorsaPortal