سال 97 سال حمایت از کالای ایرانی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
تغییر سایز متن
-
+
انتخاب رنگ
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
1397/05/07
فراخوان تأمين نيروي انساني مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده ها و دانشكده هاي دانشگاه
شركت خدماتي بازرگاني ونوشه بهار مازندران ، درنظر دارد جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده هاي حوزه معاونت تحقيقاتي وفن آوري و دانشكده هاي تابعه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، در مشاغل ذيل به تعداد 25 نفراز افراد واجد شرايط را برابر مفاد آگهي به صورت شركتي (خريد خدمات ) از طريق برگزاري امتحان كتبي(عمومي و تخصصي) و مصاحبه براي عنوان شغلي مشخص شده به شرح شرايط و ضوابط در آگهي بكارگيري نمايد. متقاضيان واجد شرايط موظفند از روز يك شنبه مورخ 1397/05/07 لغايت روز سه شنبه مورخ 1397/05/16 به سايت اينترنتي به نشاني vanoshemazandaran.ir مراجعه و پس از مطالعه دقيق مفاد فراخوان و ساير موارد مرتبط با فراخوان كه در همان صفحه قابل مشاهده است در صورت واجد شرايط بودن نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.