شبکه بهداشت و درمان نور
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
br ENGLISH
اورژانس ايزدشهر

نام و نام خانوادگی:حیدر قاسمی

عنوان پست:

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری
 
نام و نام خانوادگی:سید حسین حسینی
 
عنوان پست:تکنسین فوریتهای پزشکی
 
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد پرستاری
 
نام و نام خانوادگی:علی اکبر حسن زاده
 
عنوان پست:تکنسین فوریتهای پزشکی
 
مدرک تحصیلی:کاردان فوریتهای پزشکی
 
نام و نام خانوادگی:کاظم شاکری
 
عنوان پست:تکنسین فوریتهای پزشکی
 
مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری
 
نام و نام خانوادگی:مهدی اسماعیل زاده
 
عنوان پست:تکنسین فوریتهای پزشکی
 
مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری
 
نام و نام خانوادگی:اسدالله بابایی
 
عنوان پست:تکنسین فوریتهای پزشکی
 
مدرک تحصیلی:کاردان اطاق عمل
 
1392/06/03
Powered by DorsaPortal