شبکه بهداشت و درمان نور
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
br ENGLISH
اورژانس بلده
نام و نام خانوادگی:علی محمد کریمی قادیکلایی
 
عنوان پست:تکنسین فوریتهای پزشکی
 
مدرک تحصیلی:دانشجوی کاردانی فوریتهای پزشکی
 
نام و نام خانوادگی:یوسفعلی قربانزاده
 
عنوان پست:تکنسین فوریتهای پزشکی
 
مدرک تحصیلی:کاردان پرستاری
 
نام و نام خانوادگی:حسین مهدی پور
 
عنوان پست:تکنسین فوریتهای پزشکی
 
مدرک تحصیلی:دانشجوی کاردانی فوریتهای پزشکی
 
نام و نام خانوادگی:سید یوسف قریشی
 
عنوان پست:تکنسین فوریتهای پزشکی
 
مدرک تحصیلی:دانشجوی کاردانی فوریتهای پزشکی
 
نام و نام خانوادگی:محمدرضا خواجه پور
 
عنوان پست:تکنسین فوریتهای پزشکی
 
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت
 
نام و نام خانوادگی:عباس با  ابروی
 
عنوان پست:تکنسین فوریتهای پزشکی
 
مدرک تحصیلی:دانشجوی کاردانی فوریتهای پزشکی
 
1392/06/03
Powered by DorsaPortal