شبکه بهداشت و درمان نور
۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
br ENGLISH
معاون درمان
نام و نام خانوادگي : مهرالله سالاريان
 
 
عنوان پست : معاون درمان شبكه بهداشت ودرمان
 
مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي

 

نام و نام خانوادگي : زهرا عيسي پور
 
 
 
 عنوان پست : كارشناس نظارت بر درمان
 

مدرك تحصيلي : ليسانس پرستاري

نام و نام خانوادگي :ام البنين نعيمي 
 
 
 
 عنوان پست : كارشناس نظارت بر امور درمان
 
 

مدرك تحصيلي: ليسانس پرستاري


 

1397/11/06
Powered by DorsaPortal