بيمارستان امام خميني (ره) نور
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
سوپروايزركنترل عفونت

واحد كنترل عفونت

 
مهرماه قاضي
كارشناس پرستاري
سوپروايزر كنترل عفونت

 

 
فعاليتهاي سرپرست (سوپروايزر)كنترل عفونت
 
*شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني ازطريق بررسي وانجام پ‍ژوهش
*بكارگيري نتايج پژوهش ها ومطالعات جديددرانجام مراقبت ها براي پيشگيري وكنترل عفونت بيمارستاني
*همكاري درتوسعه واجراي برنامه هاي آموزشي براي كادرپرستاري وسايركاركنان درصورت لزوم به منظورپيشگيري وكنترل عفونت باهمكاري سوپروايزر
آموزشي
*شركت درجلسات ودوره هاي آموزشي كه دررابطه باكنترل عفونت براي كادرپرستاري باسايرگروه هابرگزارميگردد
*تشكيل پرونده بهداشتي وتنظيم برنامه معاينات دوره اي واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان وارائه گزارش ازمواردمثبت
*ارزيابي وسايل وتجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك وارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان
*نيازسنجي آموزشي كاركنان بيمارستان درخصوص عفونت هاي بيمارستاني وپيگيري اثربخشي آموزشي
*بازديدروزانه ازبخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف مواردجديداحتمالي وپيگيري مواردگذشته ازطريق نتايج آزمايشات وعلائم باليني وثبت وارائه
گزارشات لازم به كميته مزبور
*تهيه وتدوين دستورالعمل هاي كنترل عفونت دربخش هاي ويژه وساير قسمت هاي آسيب پذيربراساس استانداردهاي مراقبتي باهمكاري كميته كنترل عفونت
*نظارت وارزشيابي ازاجراي ضوابط  ومقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت دركليه واحدهاي بيمارستاني وگزارش نتايج به كميته مزبور
*نظارت وكمك درايزولاسيون بيماران عفوني باتوجه به خط ومشي هاي كميته وامكانات موجود
*شركت درجلسات كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات وگزارشات ودريافت دستورالعمل هاي اجرايي
 
1397/11/06
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal