دانشکده داروسازی
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
br ENGLISH
بخش امور عمومي و خدمات

رديف

نام و نام خانوادگي

مسئوليت

وظايف

تلفن داخلي

عكس

1

عباس قاسمي

 

امور عمومي

نظارت بر اجراي كليه برنامه ها، بخشنامه ها، مقررات و ...، پيگيري و برنامه ريزي جهت اجراي صحيح و به هنگام امور در كليه واحدهاي تحت پوشش، نظارت بر ورود و خروج همكاران، پاسخگويي به نامه هاي اداري، انجام امور محوله از سوي مسئولين مافوق و....

2097


2

حسين محققي

 

دبيرخانه

ثبت، ارسال و بايگاني نامه هاي وارده و صادره مربوط به امور پژوهشي، تايپ نامه هاي پژوهشي دانشجويان و اعضاي هيات علمي، انجام امور مربوط به روابط عمومي دانشكده، امور پستي و ...

2096


3

عبدالرضا صهبا

 

دبيرخانه

تايپ پيش نويس نامه هاي اداري و ارسال به مسئولان مربوطه، ثبت و ارسال كليه نامه هاي مربوط واحد آموزش و هيات علمي دانشكده، بايگاني و اسكن نامه ها، تايپ و ثبت برگه هاي ماموريت كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشكده و ....

2096

 

4

شهرام قاضي زاده

 

مسئول خدمات

به كار گيري و نظارت برانجام امور خدماتي توسط همكاران خدمات، هماهنگي جهت نقل و انتقال وسايل دانشكده، برنامه ريزي جهت اياب و ذهاب كاركنان، دانشجويان و اساتيد دانشكده، پيگيري امور مربوط به وسايل نقليه و نيز هماهنگي خودروها جهت ارائه خدمات، پيگيري مشكلات تاسيساتي اعم از روشنايي، گرمايشي و سرمايشي و ...

2195


5

سليمان مهدوي

 

تاسيسات

انجام كليه امور تاسيساتي از قبيل روشنايي، گرمايشي، سرمايشي، تعميرات جزئي درب و پنجره ها، نظارت بر امور تاسيساتي، دستگاه هاي آزمايشگاهها، انجام امور محوله از طرف مسئولين دانشكده و...

2103


6

محسن ولي

 

خدمات

نظافت آزمايشگاههاي هسته اي-مركز تحقيقات، فارماسيوتيكس، دفتر بسيج، دفتر انجمن، جابجايي و حمل وسايل وارده به دانشكده، آماده سازي چاي و توزيع بين همكاران، پذيرايي از مهمانان جلسات آموزشي - پژوهشي واداري، همايش ها و سمينارها و ...

2102

7

مرتضي رضايي

 

خدمات

نظافت كلاسها،كتابخانه، سايت، داروخانه مدل، واحدهاي اداري، سرويسهاي بهداشتي، راهرو اصلي، سالن آمفي تئاتر، جابجايي وسايل دانشكده و ...

2102

8

محسن رضايي

 

خدمات

نظافت آزمايشگاهها و راهرو و سرويسهاي بهداشتي و كلاسهاي طبقه اول، جابجايي وسايل، ...

2195


9

ايمان اردلانفر

 

خدمات

نظافت اتاقهاي اساتيد و راهرو طبقه دوم، تهيه چاي و توزيع آن براي اساتيد و كاركنان طبقات بالا، جاجايي وسايل و ...

2005

 

10

سهيل وفايي نژاد

 

خدمات

نظافت آزمايشگاههاي طبقع 2 و اتاق اساتيد، نظافت سالن و سرويس بهداشتي طبقه 2، نظافت كلاس شماره 6-آزمايشگاه هرباريوم طبقه 4 ، جابجا كردن وسايل . . .

2005

 

11

علي اكبر بهاري

 

چاپ و تكثير

كپي نامه هاي اداري ،تكثير سوالات امتحاني، كپي كليه كارهاي آموزشي و پژوهشي

2104