مدیریت امور مالی
۱۳۹۸ يکشنبه ۳۰ تير
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
واريزي تامين اجتماعي به بيمارستان هاي سطح استان (سرپايي)در سال93

ماه مربوطه

تاريخ واريز

نوع بيمه

رديف

آبان 92 طوبي ساري

فروردين93 سرپايي تامين اجتماعي

1

آذر 92 طوبي ساري

فروردين93 سرپايي تامين اجتماعي

2

داروخانه 13آبان ساري و رامسر آذر92 فروردين93 سرپايي تامين اجتماعي

3

داروخانه 13آبان ساري و رامسر دي 92 فروردين93 سرپايي تامين اجتماعي

4

داروخانه 13آبان ساري بهمن92

فروردين93 سرپايي تامين اجتماعي

5

سرپايي آبان92 بيمارستان هاي سطح استان فروردين93 سرپايي تامين اجتماعي

6

سرپايي آذر92 بيمارستان هاي سطح استان

ارديبهشت93

سرپايي تامين اجتماعي

7

 سرپايي دي 92 بيمارستان هاي سطح استان

ارديبهشت 93 

سرپايي تامين اجتماعي

8

داروخانه 13آبان ساري و رامسر دي 92

ارديبهشت 93

سرپايي تامين اجتماعي

9
داروخانه 13آبان ساري و رامسر بهمن 92

ارديبهشت 93

سرپايي تامين اجتماعي

10

دي 92 طوبي ساري

ارديبهشت 93

سرپايي تامين اجتماعي

11

سرپايي بهمن بيمارستان هاي سطح استان

خرداد93

سرپايي تامين اجتماعي

12

داروخانه 13آبان ساري و رامسر اسفند 92

خرداد93

سرپايي تامين اجتماعي

13

بهمن92 طوبي ساري

خرداد93

سرپايي تامين اجتماعي

14
سرپايي اسفند92بيمارستان هاي سطح استان تير93

سرپايي تامين اجتماعي

15
اسناد فروردين 93داروخانه 13آبان ساري و رامسر تير93

سرپايي تامين اجتماعي

16
اسناد ارديبهشت 93داروخانه 13آبان ساري و رامسر تير93

سرپايي تامين اجتماعي

17

اسفند92 طوبي ساري

تير93

سرپايي تامين اجتماعي

18
اسناد ارديبهشت داروخانه 13آبان ساري و رامسر(40درصد مرداد93

سرپايي تامين اجتماعي

19
سرپايي فروردين 93بيمارستان هاي سطح استان مرداد93

سرپايي تامين اجتماعي

20
سرپايي پاراكلينيك ارديبهشت 93 بيمارستان هاي سطح استان و كلينيك طوبي مرداد93

سرپايي تامين اجتماعي

21
سرپايي داروئي ارديبهشت 93بيمارستان هاي سطح استان مرداد93

سرپايي تامين اجتماعي

22
پاراكلينيكي سرپايي ارديبهشت امام رضا (ع) آمل  مرداد93

سرپايي تامين اجتماعي

23
اسناد خرداد 93داروخانه هاي 13آبان ساري و رامسر شهريور93

سرپايي تامين اجتماعي

24
اسناد ارديبهشت 93 كلينيك طوبي و شفا رامسر شهريور 93

سرپايي تامين اجتماعي

25
خدمات سرپايي ارديبهشت93 بيمارستان هاي سطح استان شهريور93

سرپايي تامين اجتماعي

26
اسناد خرداد  93كلينيك طوبي و شفا رامسر شهريور93

سرپايي تامين اجتماعي

27
دارويي سرپايي خرداد بيمارستان هاي سطح استان شهريور93

سرپايي تامين اجتماعي

28
خدمات سرپايي خرداد بيمارستان هاي سطح استان سري اول شهريور93

سرپايي تامين اجتماعي

29
اسناد تير داروخانه هاي 13آبان رامسر و ساري شهريور93

سرپايي تامين اجتماعي

30
پاراكلينيكي سرپايي خرداد بيمارستان ها و كلينيك طوبي شهريور93

سرپايي تامين اجتماعي

31
خدمات سرپايي تير كلينيك طوبي و شفا مهر93

سرپايي تامين اجتماعي

32
خدمات سرپايي خرداد سري دوم بيمارستان هاي سطح استان مهر93

سرپايي تامين اجتماعي

33
خدمات سرپايي تير بيمارستان هاي سطح استان مهر93

سرپايي تامين اجتماعي

34
دارويي سرپايي تير بيمارستان هاي سطح استان مهر93

سرپايي تامين اجتماعي

35
پاراكلينيكي سرپايي  خرداد امام رضا آمل مهر93

سرپايي تامين اجتماعي

36
اسناد مرداد داروخانه 13آبان ساري و رامسر آبان 93

سرپايي تامين اجتماعي

37
خدمات سرپايي تير93 سري سوم برخي از بيمارستان ها  آبان 93

سرپايي تامين اجتماعي

38
پاراكلينيكي سرپايي تير بيمارستانهاي سطح استان آبان 93

سرپايي تامين اجتماعي

39
اسناد شهريور داروخانه 13 آبان ساري و رامسر آبان93

سرپايي تامين اجتماعي

40
دارويي سرپايي مرداد بيمارستان هاي سطح استان آبان93

سرپايي تامين اجتماعي

41
دارويي سرپايي مرداد سري دوم و سوم بيمارستان هاي سطح استان آبان93

سرپايي تامين اجتماعي

42
پاراكلينيكي سرپايي مرداد بيمارستان هاي سطح استان آبان93

سرپايي تامين اجتماعي

43
خدمات سرپايي مرداد بيمارستان هاي سطح استان آبان93

سرپايي تامين اجتماعي

44
خدمات سرپايي مرداد بيمارستان امام ساري و امام حسين نكا آذر93

سرپايي تامين اجتماعي

45
دارويي سرپايي شهريور بيمارستان هاي سطح استان آذر93

سرپايي تامين اجتماعي

46
پاراكلينيكي دارويي وخدمات سرپايي شهريور برخي از بيمارستان هاي سطح استان آذر93

سرپايي تامين اجتماعي

47
مهر داروخانه هاي 13 آبان ساري و رامسر آذر93

سرپايي تامين اجتماعي

48
بستري و سرپايي بيمارستان امام بهشهر و شهدا زيراب

آذر 93

سرپايي تامين اجتماعي

49
خدمات سرپايي شهريور بيمارستان شهدا زيراب دي93

سرپايي تامين اجتماعي

50
سرپايي بيمارستان كلاردشت و چالوس وكلينيك طوبي شهريور دي93

سرپايي تامين اجتماعي

51
خدمات سرپايي مهر بيمارستان هاي سطح استان(سري اول) دي93

سرپايي تامين اجتماعي

52
دارويي سرپايي مهر بيمارستان هاي سطح استان دي93

سرپايي تامين اجتماعي

53
اسناد آبان 13آبان ساري و رامسر

بهمن93

سرپايي تامين اجتماعي

54
اسناد آذر 13آبان ساري و رامسر

بهمن93

سرپايي تامين اجتماعي

55
دارويي سرپايي آبان 93بيمارستان هاي سطح استان

اسفند93

سرپايي تامين اجتماعي

56
پاراكلينيكي سرپايي آبان 93بيمارستان هاي سطح استان

اسفند93

سرپايي تامين اجتماعي

57
1394/07/13
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal