بيمارستان شهدا محمودآباد
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
br ENGLISH
اعصاب و روان
برنامه درمانگاه تخصصي اعصاب و روان
 پنج شنبه
 چهارشنبه سه شنبه
 دوشنبه يك شنبه
 شنبه
 غيرفعال
 دكتر سالاروند
10 صبح
 دكتر سالاروند 8صبح
 دكتر سالاروند
8 صبح
دكتر سالاروند 8صبح

دكتر سالاروند 16عصر
 
 شماره ي پيامكي حراست دانشگاه علوم پزشكي ساري   شماره پيامك رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات  شماره تلفن مستقيم درمانگاه
  09115007001  3000601888  011-44476184
 
 


 
1398/10/22
Powered by DorsaPortal