بيمارستان شهدا محمودآباد
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
br ENGLISH
جراحي عمومی
برنامه درمانگاه تخصصي جراحي عمومي
 پنج شنبه
 چهارشنبه سه شنبه
 دوشنبه يك شنبه
 شنبه
 دكتر اصغري
10 صبح
 دكتر يوسف نيا
10 صبح
دكتر طبري
10 صبح
 غيرفعال
 دكتر طبري
10 صبح

 دكتر يوسف نيا
10 صبح


شماره ي پيامكي حراست دانشگاه علوم پزشكي ساري 
 شماره ي پيامك رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات  شماره تلفن مستقيم درمانگاه
 09115007001   3000601888  011-44476180
 
  
 
 
 
1398/10/22
Powered by DorsaPortal