بيمارستان شهدا محمودآباد
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
br ENGLISH
ارتوپدي
برنامه درمانگاه تخصصي ارتوپدي

 پنج شنبه
 چهارشنبه سه شنبه
 دوشنبه يك شنبه
 شنبه
 غيرفعال
 غيرفعال

غيرفعال
 غيرفعالغيرفعال
دكتر بيگدلي
11:30ظهر

 
 
شماره ي پيامكي حراست دانشگاه علوم پزشكي ساري
   شماره پيامك رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات   شماره تلفن مستقيم درمانگاه
   09115007001 3000601888   011-44476183
 
 
1398/10/22
Powered by DorsaPortal