بيمارستان شهدا محمودآباد
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
br ENGLISH
ارولوژي
 برنامه درمانگاه تخصصي ارولوژي
 
 پنج شنبه
 چهارشنبه سه شنبه
 دوشنبه يك شنبه
 شنبه
غيرفعال
دكتر عباسي
8:30 صبح
غيرفعال
غيرفعال
دكتر يزدان نژاد
8 صبح
دكتر عباسي
8:30 صبح

 
 
شماره ي پيامكي حراست دانشگاه علوم پزشكي ساري
   شماره پيامك رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات   شماره تلفن مستقيم درمانگاه
   09115007001 3000601888   011-44476180
 
 
 
1398/10/22
Powered by DorsaPortal