بيمارستان شهدا محمودآباد
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
br ENGLISH
زنان
برنامه درمانگاه متخصصين زنان
 
 پنج شنبه
 چهارشنبه سه شنبه
 دوشنبه
 يك شنبه
 شنبه
 غير فعال
پزشك آنكال

دكتر رمضاني

9صبح
دكتر رياحي
9صبح
 دكتر رمضاني
9:30 صبح
 دكتر يزداني
8 صبح
 
شماره ي پيامكي حراست دانشگاه علوم پزشكي ساري
 شماره ي پيامك رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات
 شماره تلفن مستقيم درمانگاه
09115007001
 3000601888 011-44476181
 
 

 
 
 
 
1398/10/22
Powered by DorsaPortal