بيمارستان شهدا محمودآباد
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
br ENGLISH
اطفال
برنامه درمانگاه تخصصي اطفال
 
 پنج شنبه
 چهارشنبه سه شنبه
 دوشنبه
 يك شنبه
 شنبه
دكتر گرجي


 دكتر گرجي
8صبح
 دكتر مهدوي
10 صبح

دكتر كاظمي


آنكال

 دكتر علي اكبرنيا
8صبح
 
 شماره ي پيامكي حراست دانشگاه علوم پزشكي ساري
شماره پيامك رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات

شماره مستقيم درمانگاه


 09115007001 3000601888011-44476183


 
 
 
1398/10/22
Powered by DorsaPortal