بيمارستان شهدا محمودآباد
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
br ENGLISH
قلب و عروق
برنامه درمانگاه تخصصي قلب

 پنج شنبه
 چهارشنبه سه شنبه
 دوشنبه يك شنبه
 شنبه

غيرفعال
غيرفعال
دكتر عباس زاده
8 صبح
غيرفعال
 دكتر عباس زاده
8صبح


غيرفعال

 
شماره ي پيامكي حراست دانشگاه علوم پزشكي ساري
   شماره پيامك رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات   شماره تلفن مستقيم درمانگاه
   09115007001 3000601888   011-44476182
 
 
1398/10/22
Powered by DorsaPortal