بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
br ENGLISH
بيمارستان در يك نگاه

 

بسمه تعالي

بيمارستان حاجي عزيزي جويبار در يك نگاه

مقدمه:

بيمارستان حاج عزيزي شهرستان جويبار داراي 52 تخت مصوب است كه 52 تخت آن فعال مي باشد . ضريب اشغال تخت هاي اين بيمارستان در فصول مختلف از 40 تا 81 متغيير است.حدود 13 هزار بيمار سرپايي بصورت ماهانه به اين مركز مراجعه و حدود 400 بيمار نيز بستري مي شوند.

بيمارستان حاجي عزيزي كه بيشتر بيمارستاني دانشگاهي درماني شناخته مي شود ، بيمارستاني است كه با محوريت خيرين ساخته شده است از اولين كلنگ احداث اين بيمارستان تا توسعه بخش هاي مختلف CCU ICU اورژانس و از سال 1375 در زميني با مساحت 8000 متر با زير بناي 2500 متر مربع با ظرفيت 25 تخت افتتاح گرديد و به 4800 متر توسعه يافته است و با توجه به روحيه پرتلاش و جهادي پرسنل عزيز و زحمتكش و خصوصا خيرين گرانقدر و روساي محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، گام هاي رشد و توسعه مركز نهاده شده است و هم اكنون با راه اندازي بخش هاي ويژه (ICU CCU ) و استفاده از امكانات و تجهيزات مناسب در حال خدمت رساني به مردم عزيز منطقه مي باشد و با نگاهي به آينده در حال ارتقاي فضاي فيزيكي شامل: اورژانس اتاق عمل و زايشگاه مطابق استاندارد درماني و متد روز مي باشد.

بخش هاي درماني :

اطفال و نوزادان ، جراحي عمومي (زنان و مردان) ، داخلي(زنان و مردان) ،زنان ، اتاق عمل ، زايشگاه ، اورژانس، ICU، CCU

بخش هاي تشخيصي و پاراكلينيك:

راديولوژي ، آزمايشگاه ، اكو و تست ورزش ، آندوسكوپي و كولونوسكوپي

v اورژانس :

با فضاي حدود 250 متر مربع كه عملا درمانگاه اورژانس مي باشد داراي 4 تخت اطفال ، 4 تخت بزرگسال ، اتاق عمل سرپايي، اتاق CPR و اتاق پزشك عمومي و متخصص طب اورژانس مي باشد.

كه جوابگوي جمعيت اين شهرستان كشاورزي و پر حادثه نمي باشد و از اين لحاظ خير محترم حاجي عزيزي ساختمان در سه طبقه به مساحت هرطبقه 600متر مربع براي فضاي اورژانس و CT اسكن ، اتاق هاي عمل و زايشگاه در نظر گرفته اند كه قسمت هاي ستون ها و ديوار چيني هاي آن انجام شده است و به اميد خداوند با برنامه اخير دانشگاه علوم پزشكي مازندران تكميل و تجهيز شود.

v ICU:

با توجه به حجم بالاي تصادف جاده ايي و تعداد بالاي بيماران نيازمند تخت ICU و كمبود تخت هاي ICU در سطح استان ساختمان اين بخش كه از ثلث مرحوم حاجي علي قليان ساخته و با مساعدت رياست محترم دانشگاه و كمك خيرين در سال 1392 افتتاح گرديد با 8 تخت در حال خدمات دهي مي باشد كه جزو بخش هاي نمونه استان مي باشد.

v CCU:

اين بخش در سال 1387 با 8 تخت افتتاح گرديد و با حضور دو پزشك متخصص قلب و عروق در حال خدمات دهي به بيماران مي باشد.

بخش دياليز
اين بخش در سال 1394 با 8 تخت و 6 دستگاه آغاز بكار كرد .قابل ذكر است شهرستان جويبار با تعداد 35 بيمار دياليزي در اين بخش نيازمند به راه اندازي امكانات دياليز بود كه با عنايت خداوند متعال و مسولين محترم ،اين امر محقق گرديد

v بخش هاي داخلي جراحي مردان و زنان :

با توجه به برنامه تحول نظام سلامت و بند هتلينگ ، بهينه سازي و بازسازي فضاي بخش هاي بستري اين بخش تغيير اساسي و بازسازي شده است كه رضايت مندي مناسب بيماران را در برداشته است.

v زايشگاه:

با توجه به برنامه تحول نظام سلامت و بند ترويج زايمان طبيعي و كاهش سزارين اعتبار خوبي توسط وزارت محترم بهداشت در نظر گرفته شده است و در صورت تحقق اين امر فضاي خوبي براي زايمان طبيعي ايجاد خواهد شد .

v اتاق عمل:

اتاق عمل بيمارستان در طبقه اول واقع شده است.بخش اعمال جراحي شامل يك يا چند مجموعه اتاق عمل ،همراه با تجهيات زير بنايي و پشتيباني براي استفاده عمومي است.اتاق عمل مركزي داراي 2 اتاق عمل فعال است كه بيماران ارتوپدي ،گوش و حلق و بيني ،جراحي عمومي،و جراحي زنان در آن تحت عمل قرار مي گيرند.

v اطفال و نوزادان:

بخش اطفال بيمارستان در طبقه اول واقع شده است كه داراي 8 تخت فعال اطفال و 3 تخت نوزادان است و كودكان و نوزادان داراي مشكلات آسم ،آلرژي ،گوارش،عفوني،زردي و نيازمند به عمل جراحي در اين بخش بستري مي باشند.

v اكو و تست ورزش:

با توجه به وجود بخش هاي ويژه CCU با 8 تخت و حضور دو پزشك متخصص قلب و عروق دستگاه اكوي قلب و تست ورزش به بيماران نيازمند ارائه خدمات مي نمايد.

v اندوسكوپي و كولونوسكوپي:

با توجه به نياز خيل زيادي از بيماران به انجام آندوسكوپي و كولونوسكوپي و ارجاع و اعزام اين بيماران به شهرهاي همجوار بار زياد اعزام هاي اين مركز كه توسط تنها آمبولانس انجام مي شد .در اواخر سال 1392 تصميم به خريد دستگاه آندوسكوپي و كولونوسكوپي گرفته و در سال 1393 تحويل و به بهره برداري رسيد.

v داروخانه سرپايي:

با توجه به حجم بالاي مراجعه سرپايي به اورژانس و درمانگاه هاي تخصصي و ايجاد مشكل در تهيه دارو خصوصا در فصول سرما ، داروخانه سرپايي در سال 1393 افتتاح گرديد و در حال خدمت رساني به بيماران مي باشد.

v درمانگاه ها :

درمانگاه هاي شماره 1 و 2 با مساحتي حدود 350 متر مربع دارد. با توجه به اينكه در شهرستان جويبار مطب پزشكان متخصص در رشته هاي مختلف فعال نمي باشد و درمانگاه هاي اين بيمارستان با مراجعه حدود 13هزار نفري جزء درمانگاه هاي با مراجعين بالاي استان مي باشد اين فضا جوابگوي اين حجم مراجعين نمي باشد.

v راديولوژي:

امكانات : راديولوژي داراي يك دستگاه گرافي ثابت و يك دستگاه گرافي پرتابل و يك دستگاه سونوگرافي مي باشد. گرافي ثابت اين بيمارستان با توجه به سرويس هاي دوره ايي جوابگوي بيماران و مراجعين اين مركز مي باشد ولي دستگاه پرتابل با توجه به قدمت بالا ، امكان سرويس دهي به گرافي هاي اورژانس هاي بيماران نمي باشد.دستگاه سونوگرافي با توجه به قدمت بالاي آن امكان سرويس دهي به همه بيماران و درخواست هاي پزشكان در رشته هاي مختلف را ندارد. و با توجه به حضور متخصص راديولوژي و برنامه تحول نظام سلامت مبني بر عدم ارجاع بيماران به بخش خصوصي دستگاه سونوگرافي داپلر ضروري به نظر مي رسد.

v آزمايشگاه:

در سال هاي اخير با توجه به افتتاح بخش ويژه ICU و برنامه تحول نظام سلامت و عدم ارجاع بيماران به بيرون بيمارستان با مساعدت رياست محترم دانشگاه امكانات خوبي براي اين واحد در نظر گرفته شده و در صورت تامين تجهيزات مورد نياز اكثر آزمايشات در اين مركز قابل انجام خواهد بود.

v وضعيت پرسنلي:

تعداد كل پرسنل 247 نفر در سال 1394 مي باشد كه از اين تعداد 38 نفر پزشك متخصص-11 نفر پزشك عمومي(داروساز و دندانپزشك) -69 نفر پرستار 13 نفر بهيار 13 نفر ماما 19 نفر اتاق عمل -12 نفر آزمايشگاه 3 نفر مدارك پزشكي 9 نفر راديولوژي 10 نفر نگهباني 17 نفر نيروي خدمات 19 نفر اداري 12 نفر ساير پرسنل(تغذيه،بهداشت محيط، روانشناس و...) مي باشد.

با توجه به اينكه محور عملكرد هر بيمارستان در درجه اول نيروهاي متخصص درماني خصوصا پزشك مي باشد اين مركز تقريبا هميشه از پزشكان در رشته هاي جراحي بيهوشي-ارتوپدي راديولوژي دچار مشكل بوده است و با اجراي طرح تحول نظام سلات كه بند مقيمي و ماندگاري شامل اين مركز نشده است مشكلات تشديد شده است .

برنامه هاي كلان وزارت بهداشت در حوزه درمان:

1-تحول نظام سلامت:

طرح حول نظام سلامت در 8 بند كه 7 بند اجرائي و 1 بند نظارتي بود ،ابلاغ و از 15/2/1393 بصورت مرحله ايي اجرا شد .

كه شامل:

1-كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري

2-حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم

3-حضور پزشكان متخصص مقيم

4-ارتقاي كيفيت خدمات ويزيت

5-ارتقاي كيفيت هتلينگ

6-حفاظت مالي از بيماران صعب العلاج و خاص

7-ترويج زايمان طبيعي

8-نظارت بر حسن اجراي برنامه

مزاياي طرح تحول نظام سلامت:

1-رضايتمندي بيماران خصوصا ازنظرميزان پرداختي مالي.باتوجه به اينكه درگذشته ظاهرا بيماران بيمه ايي 30% بستري ها را پرداخت و 70% را بيمه پرداخت مي كرده اند ولي عملا اين عمل اتفاق نمي افتاد.

الف)بسياري از خدمات و داروهاي تحت پوشش بيمه ايي نبود عملا درصد معكوس بود يعني بيش از 70%را بيماران و زير 30% را بيمه ها پرداخت كرده اند ولي در اين طرح بيشتر داروها و خدمات تحت پوشش قرار گرفت و بيمارستان حق ارجاع بيماران و همراهان جهت تهيه داروهاي خارج از بيمارستان نداشته است.

ب)خدمات تشخيصي و پاراكلينيك بايد در بيمارستان انجام مي شود و اگر بيمارستان خدمات تشخيصي و پاراكلينيك را انجام نمي دهد بايد بر اساس ارجاع سيستم دولتي به بيمارستان دولتي ديگر و يا به مركز غير دولتي كه خود قرار داد بسته است ارجاع دهد.

ج)د رمورد انتقال بيماران به مراكز درماني ديگر در سطح استان يا خارج از استان بايد سيستم درماني دولتي خود هزينه ي آمبولانس را پرداخت و در سيستم بيمه لحاظ گردد.

*در 2 (دو)بند حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم وحضور پزشكان مقيم در بيمارستان ها باعث شد كه در هر ساعت از شبانه روز بيماران مراجعه كننده به بيمارستان توسط پزشكان متخصص ويزيت و درمان شوند كه البته اين گفته مهم شامل برخي از بيمارستانها نشد مخصوصا بيمارستانهايي كه زير 64 تخت بوده اند حتي تنها بيمارستان يك شهرستان بوده اند.

*در بحث ارتقاي كيفيت خدمات ويزيت : پزشكان تمام وقت يعني طرحي ظريب k و تعهدي ها ملزم به ويزيت بيماران در مراكز دولتي بوده و حق فعاليت در خارج از مراكز دولتي را نداشته است و ملزم به ويزيت بيماران در مراكز دولتي بوده اند .

*در بند هتلينگ:با توجه به كلمه هتل، بودجه خاصي و لو اندك براي بهبود فضاي فيزيكي در نظر گرفته شد كه اتاق هاي بستري بيماران ،سرويس هاي بهداشتي ،روشنايي، سيستم گرمايشي و سرمايشي، بازسازي گرديد كه باعث رضايت مندي بالاي بيماران شد كه البته قرار شد بسته ي بعدي نيز جهت هتلينگ اختصاص يابد.

*در بند حمايت مالي از بيماران صعب العلاج ،خاص و نيازمند با اجراي اين بند عملا بيماران خاص و صعب العلاج حداقل پرداختي را داشته و داروهاي آنها تحت پوشش قرار گرفت.

*در بند ترويج زايمان طبيعي در مرحله اول انجام سزارين بدون انديكاسيون و دليل پزشكي ممنوع و بسته هاي تشويقي براي پزشكان و ماماها براي انجام زايمان طبيعي در نظر گرفته شد و بيمارستانها ملزم به كاهش سزارين به فصلي 2.5% و سالانه 10%شده است و برنامه تنبيهي بسياري براي پزشكان و بيمارستانها در نظر گرفته شد.

در بسته نظارتي سعي شد از طريق نظارتي داخل شهرستان-استان و كشوري به اجراي صحيح اين بسته ها نظارت شود .

معايب طرح:

1-عدم اعتماد پزشكان خصوصا از نظر مالي و وضعيت پرداختي در سال هاي آينده

2-عدم نظارت نهاد هاي نظارتي در مورد يكسان اجرا شدن طرح در همه مناطق كشور

3-برخي از پزشكان خصوصا اعضاي هيئت علمي تاثير گذار در مراكز دولتي فعاليت دارند و همزمان فعاليت درماني قوي در مراكز خصوصي دارند.

4-برخي پزشكان خصوصا پزشكان طرحي ضريب k و تعهدي ملزم به فعاليت در مراكز دولتي و قطع همكاري با مراكز خصوصي بوده اند در حاليكه پرداختي مراكز دولتي هنوز اجرائي نشده بود .

5-عدم شمول مقيمي و ماندگار ي در برخي بيمارستانها حتي بيمارستانها يي كه تنها بيمارستان يك شهرستان هستند.

2- پرداخت مبتني بر عملكرد :

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشور به منظور افزايش بهره وري و ايجاد انگيزه در ميان كاركنان بخش هاي تشخيصي و درماني ،پاركلينيكي و پشتيباني و با هدف پرداختي عادلانه به كاركنان تحت پوشش خود ، ساز و كار جديدي در نظام پرداخت سيستم درماني كشور ايجاد نمود كه آن را دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد مي نامند.

منظور از پرداخت مبتني بر عملكرد ايجاد ارتباط بين دريافتي غير مستمر كاركنان كه جايگزين اضافه كار و كارانه به روش محاسبات در دو سطح صورت مي گيرد، در سطح اول بر اساس عملكرد هر بخش ، درآمد قابل توزيع به كاركنان غير پزشك شاغل در آن بخش محاسبه مي گردد و در سطح دوم بر اساس عملكرد هر يك از كاركنان و امتيازات مكتسبه سهم هر فرد تعيين مي گردد.

اميد ها و چالش ها

اميد ها:

- افتتاح بخش اورژانس ، اتاق هاي عمل و زايشگاه جديد با كمك رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران اجراي كار تسريع شده است.

- افتتاح بخش دياليز كه با توصيه رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران در حال انجام مي باشد.

چالش ها:

عدم شمول ماندگاري و مقيمي پزشكان براي بيمارستان حاجي عزيزي جويبار

_ نبود دستگاه CT اسكن با توجه به فضاي در حال ساخت توسط خير

_ دستگاه رايولوژي پرتابل

_ دستگاه سونوگرافي داپلر

_ دستگاه c arm براي انجام جراحي هاي ارتوپدي

 

1394/09/15
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal