بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
br ENGLISH
تاريخچه گروه روانپزشكي

تاريخچه گروه روان پزشكي

در سال1369 اولين بخش روان پزشكي در بيمارستان امام خميني (ره) ساري افتتاح شد و سپس به بيمارستان زارع ساري منتقل گرديد. گروه روان پزشكي در آبان ماه 1369 در اين بخش شروع به كار كرد. اين بخش اختصاص به بيماران رواني مرد داشت و سال 1371 نيز اولين بخش روان پزشكي زنان راه اندازي شد . در سال 1382 بخش و سپس درمانگاه اعتياد به اين مجموعه اضافه گرديد و نهايتا در پائيز سال 1382 اولين درمانگاه فوق تخصصي روان پزشكي كودك و نوجوان استان با كادر فوق تخصصي و در بهار 1383 بخش روان پزشكي كودك و نوجوان استان در مركز آموزشي درماني زارع براي دختران و پسران افتتاح و راه اندازي شد. طي اين مدت ظرفيت بخش هاي روان پزشكي متناسب با نياز استان افزايش پيدا كرد، و گروه روان پزشكي كه در سطح آموزش پزشكي عمومي ارائه خدمت مي كرد، در سال 1376 موفق به اخذ مجوز آموزش دستيار تخصصي شد و اولين گروه دستياران كه شامل سه نفر بودند در مهر ماه همان سال مشغول به تحصيل شدند. بخش روان پزشكي رابط-مشاور در مهرماه سال 1384 در بيمارستان امام خميني ساري شروع به كار كرد. در سال    1384فعاليتهاي اين بخش كه به صورت سرپايي فعاليت مي كرد وارد مرحله جديدي شد، و در سال1392 اولين بخش بستري روان پزشكي رابط مشاور در اين بيمارستان افتتاح گرديد. اين بخش در سال 1393 موفق به اخذ مجوز آموزش تحصيلات تكميلي (فلوشيپ ) طب روان تني شد و اين دوره در مهر ماه سال  1394  راه اندازي گرديد.

گروه روان پزشكي از همان زمان شروع فعاليت در راستاي فعاليت هاي آموزشي و درماني به امر پژوهش نيز توجه ويژه اي داشت . مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري كه اعضاي اصلي آن را كادر آموزشي گروه روان پزشكي تشكيل مي دادند، در سال 1383 با اخذ موافقت اصولي از معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شروع به كار كرد و در سال 1387موفق به اخذ موافقت قطعي شد. در سال 1385 مجوز انتشار اولين مجله علمي پژوهشي تخصصي انگليسي زبان دانشگاه با نام Iranian Journal Of Psychiatry and Behavioral Sciences  ( IJPBS) اخذ شد و از بهار سال 1386 انتشار آن به صورت كاغذي و الكترونيكي شروع گرديد. اين مجله كه عمدتا توسط گروه روان پزشكي اداره مي شود، در سال 1387 از طرف كميسيون نشريات وزارتخانه متبوع موفق به كسب رتبه علمي پژوهشي شد و پس از نمايه شدن در سايت indexcopernicus  در سال 1392 به تدريج در ساير نمايه سازهاي معتبر(من جمله pubmed central) نيز نمايه گرديد.

گروه روان پزشكي به موازات فعاليت هاي ياد شده، با ساير گروه هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران( از جمله گروه طب ورزشي دانشكده پزشكي و گروه روان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي ) همكاري نزديك دارد.

علاوه بر اين، اعضاي گروه روان پزشكي با مراكز خارج از دانشگاه، مانند انجمن علمي روان پزشكان ، انجمن علمي روان شناسي باليني ايران ، انجمن پيشگيري از خودكشي و شبكه تحقيقات سلامت روان همكاري نزديك دارند، و همچنين در قالب مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري ، همراه با مركز تحقيقات علوم بهداشتي و طب سنتي و مكمل، پژوهشكده اعتياد را در سال 1392 راه اندازي كردند .

 هم اكنون عمده فعاليت هاي گروه روان پزشكي و مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري و پژوهشكده اعتياد در محل بيمارستان زارع ساري انجام مي شود.

بيمارستان زارع يكي از مراكز فعال و آموزشي درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران است كه در ضلع شرقي مركز استان مازندران ( شهر ساري ) و كيلومتر 5 جاده ساري-نكاء واقع شده است. زمين آن به مساحت 140 هزار متر مربع است كه در سال 1338 توسط آقاي محمدعلي زارع و به اين منظور به دولت اهداء گرديد.

بيمارستان زارع از شرق به روستاي زرين آباد، از شمال به مسير اصلي اياب و ذهاب و محل تردد وسايط نقليه براي ورود به پارك و تنها راه ارتباطي با روستاهاي مجاور و از جنوب و غرب به پارك وسيع جنگلي زارع ختم مي گردد. طبيعت سرسبز و خرم و مناظر بسيار زيباي پارك جنگلي زارع در فصول مختلف سال، جلوه خاصي به سراسر منطقه، خصوصا محوطه بيمارستان مي بخشد .

ساخت بناي بيمارستان در سال 1342 آغاز گرديد و به عنوان مركز بيماريهاي ريوي به مرحله بهره برداري رسيد. در سال 1356 به دنبال كاهش بيماري سل، فعاليت مركز فوق راكد ماند تا اينكه در سال 1365 با ساخت و ساز جديد و تغييراتي در ساختمان مركز فوق تحت عنوان بيمارستان سوختگي راه اندازي مجدد گرديد و سپس بخش روان پزشكي به آن اضافه شد. 
1394/11/13
Powered by DorsaPortal