مرکز بیماران کلیوی شهروند
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
br ENGLISH
8- بخش دياليز


گزارش عملكرد بخش دياليزكلينيك شهرونددر سال 1395

مركز بيماران كليوي شهروند در مورخه 19/4/1395 با 23 تخت فعال و 12 پرسنل افتتاح شده است .شروع فعاليت اين مركز با 5 بيمار پشت خطي از شيفت صبح بود تعداد دستگاه هاي اين مركز 23 عدد است كه تعداد 13 دستگاه بي برون و 10 دستگاه فرز نيوس بود در زمان شروع فعاليت اين مركز از 4 نيروي كارورزيده بيمارستان امام – فاطمه الزهرا و عزيزي جويبار كمك گرفته شد.و در مرداد 1395 شيفت صبح و عصردر دو بخش طبقه اول اين مركز فعال شد و حدود 84 بيمار بيمارستان امام خميني از مهر 95 فعاليت كرد در حال حاضر اين مركز با 182 بيمار وبا 37 پرسنل پرستاري و بيهوشي و 33 تخت فعال پذيراي بيماران دياليزي ميباشد و از ارديبهشت 1396 طي 3 مرحله مقرر گرديد حدود 65 بيمار بيمارستان فاطمه الزهرا به اين مركز انتقال يابد.

                               آنچه بايد درباره دياليز بدانيم.......

دياليز (به انگليسي: dialysis) يا تراكافت فرآيندي است كه در آن تركيب مواد حل شونده در يك محلول با در معرض قرار گرفتن با محلول ديگر كه از طريق غشاي نيمه تراوا از هم جدا شده‌اند، تغيير مي‌كند. مولكولهاي آب و مواد با وزن مولكولي كم مي‌توانند از منافذ غشا عبور كرده ولي مواد با وزن مولكولي زياد مانند پروتئينها نمي‌توانند عبور كنند. دياليز در تصفيه خون بيماران دچار نارسايي كليه استفاده مي‌شود.

ديدي كلي در مورد دياليز

دياليز(تراكافت) در مبتلايان به نارسايي حاد كليه وقتي سطح نيتروژن اوره در سرم خون(BUN) به 100 - 70 ميليگرم در دسي‌ليتر مي‌رسد. يا هنگامي كه كليرانس كراتينين به كمتر از 20 - 15 ميلي‌ليتر در دقيقه كاهش مي‌يابد، شروع مي‌شود. به مجموعه نشانه‌ها و علايمي كه به علت آثار سمي افزايش مواد نيتروژني و ديگر مواد زايد در خون ايجاد مي‌شود، سندرم اوره مي گويند. وضعيت عقلاني و رواني اين بيماران تغيير مي‌كند و عاقبت دچار گيجي شده و نهايتاً به اغما مي‌روند. سندرم اورمي هنگامي قابل پيش بيني است كه كليرانس كراتينين از 10 ميلي‌ليتر در دقيقه به ازاي 1٫73 متر مربع سطح بدن كمتر شود.

در دياليز(تراكافت) انتخاب روش درماني از بين همودياليز، دياليز صفاقي و يا دياليز پيوسته آهسته صورت مي‌گيرد. همودياليز شايعترين روش مورد استفاده در درمان نارسايي كليه‌است. همودياليز نسبت به روشهاي ديگر باعث ايجاد تغييرات سريعتري در سطح پلاسمايي مواد حل شونده و برداشت سريعتر آب اضافي تجمع يافته در بدن مي‌شود. دياليز صفاقي نسبت به همودياليز در خروج مواد حل شونده خون 8/1 و در خارج كردن آب اضافي بدن 4/1 كارآيي دارد ولي مي‌تواند بطور مستمر 24 ساعته مورد استفاده قرار گيرد. روشهاي پيوسته آهسته برتري آن پايداري بيشتر وضعيت هموديناميك بيمار است و نقطه ضعف آن ارائه آموزش خاص به پرستاران و گراني آن است.

روش همودياليز

همودياليز شايع‌ترين روش درمان جايگزين كليه در بيماران كليوي است. در اين روش خوني كه از يك مسير عروقي ثابت يا موقتي بدست مي‌آيد با سرعت 300 ميلي ليتر در دقيقه يا بيشتر به درون مويرگهايي كه از غشاهاي نيمه مصنوعي ساخته شده‌اند، پمپ مي‌گردد. در سمت مقابل، مايع دياليز كه حاوي كلرايد سديم، بي‌كربنات و غلظتهاي مختلفي از پتاسيم است، حركت مي‌كند.

انتشار از طريق غشا اين امكان را فراهم مي‌آورد كه مواد داراي وزن مولكولي كم مثل اوره بر اساس شيب غلظت از سز حركت كنند. به همين ترتيب بي‌كربنات به سمت پلاسما انتشار مي‌يابد.

دياليز صفاقي

دياليز صفاقي يكي از شيوه‌هاي درمان جايگزيني كليه‌است كه تقريباً از دو دهه پيش رواج فزاينده‌اي يافته‌است كه اساساً به دليل سهولت و مناسب بودن و قيمت پايين آن است. در دياليز صفاقي، انتقال آب و مواد حل شونده از خلال غشا كه دو كمپارتمان حاوي مايع را از هم جدا مي‌كند، انجام مي‌شود. اين دو كمپارتمان عبارت‌اند از: خون موجود در كاپيلرهاي صفاقي كه در نارسايي كليه حاوي مقادير بيشتري اوره، كراتينين، پتاسيم و... است و محلول دياليز در حفره صفاقي كه بطور معمول حاوي سديم، كلر استات و لاكتات است كه با غلظت بالاي گلوكز هيپراسمولار شده‌است. غشاي صفاق به عنوان يك صافي عمل مي‌كند، واقعاً يك غشا هتروژن، نيمه تراوا و حاوي سوراخها در اندازه‌هاي مختلف است كه آناتومي و فيزيولوژي پيچيده‌اي دارد.

جريانهاي انتقالي در انجام جايگزيني انتشار: مواد حل شونده اورميك و پتاسيم بر اساس شيب غلظت از مويرگهاي خون صفاق به محلول دياليز صفاقي منتشر مي‌شوند در حاليكه گلوكز، لاكتات در مقياس كمتر، كلسيم در مسيري معكوس از محلول دياليز وارد خون مي‌شوند.

اولترا فيلتراسيون: بطور هم‌زمان هيپراسمولار بودن نسبي محلول دياليز صفاقي موجب اولترافيلتراسيون آب و همراه آن مواد حل شونده در آب از غشا مي‌شود.

جذب: بطور هم‌زمان، يك جذب ثابت آب و مواد حل شونده از حفره صفاقي بطور مستقيم و غير مستقيم به سيستم لنفاتيك وجود دارد.

مشكلات اختصاصي در بيماران دياليزي

افسردگي

افسردگي شايع‌ترين شكايت رواني در بيمارن دياليزي است كه پاسخي به واقعيت، ترس يا فقداني موهوم است. تظاهرات آن شامل خلق افسرده پايدار، تصور و نگرشي ضعيف از خود و احساس نااميدي است. افسردگي مهم‌ترين مشكل رواني است كه در صورت عدم شناسايي يا درمان مي‌تواند منجر به خودكشي يا قطع دياليز شود.

سوء تغذيه

سوء تغذيه يك مسئله نسبتاً رايج در بيماراني است كه به مدت طولاني دياليز مي‌شوند و تقريباً 3/1 بيماران همودياليزي و دياليز صفاقي دچار آن هستند. سوء تغذيه مي‌تواند ناشي از دريافت غذاي كم، افزايش از دست دادن پروتئين باشد. آثار سو تغذيه زياد است و شامل افزايش مرگ و مير و دفعات بستري در بيمارستان، خستگي و بازتواني ضعيف است.

افزايش فشار خون

افزايش فشار خون به عنوان علت اصلي بستري و مرگ و مير بيمارن دياليزي در نظر گرفته مي‌شود. تخمين ما از خطر بيماري قلبي عروقي همراه با افزايش فشار خون شرياني در جمعيت دياليزي بر اساس مطالعات طولاني مدت محدودي استوار است.

از عوارض ديگر موجود در بيماران دياليز مي‌توان به اختلالات خوني، اختلالات آندوكرين، بيماري استخوان و ... اشاره كرد.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1396/03/13
Powered by DorsaPortal