مركز تحقيقات سلامت جنسی و باروری
۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
طرح هاي مصوب در مركز

رديف

عنوان

مجري طرح

سال تصويب

كد طرح

1

تاثير آموزش بر پايه مزاج بر رضايت جنسي زوجين

دكتر صغري خاني

1395

2854

2

بررسي ارتباط بين رضايت زناشويي با سبك هاي فرزندپروري والدين مراجعه كننده به مراكز سلامت جامعه شهر مينودشت سال 1396

دكتر زهره شاه حسيني

1395

2952

3

بررسي آگاهي و نگرش باروري و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاههاي دولتي منتخب استان مازندران در سال 1396

دكتر انسيه فولادي

1395

2690

4

بررسي ميزان افسردگي و اضطراب و عوامل مرتبط و چگونگي مقابله با آنها توسط بازماندگان سرطان پستان

دكتر انسيه فولادي

1395

2991

5

بررسي وضعيت و مديريت باروري در زنان ومردان متاهل 49 -15سال جنوب شهر تهران در سال 1396

دكتر انسيه فولادي

1395

3019

6

بررسي ارتباط بين انگيزه هاي فرزندآوري با توانمندي تصميم گيري در باروري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان ساري -1396

دكتر زهره شاه حسيني

1396

3069

7

تأثير آموزش مبتني بر مدل فرانظريه اي بر نگرش و تصميم زنان نسبت به فرزندآوري

دكتر صغري خاني

1396

3112

8

مقايسه تأثيرآموزش بوسيله لوح فشرده و بوكلت بر ميزان آگاهي، رفتارهاي غربالگري سرطان پستان و اضطراب سلامت در زنان

 

دكتر صغري خاني

1396

3156

9

بررسي تاثير رفتار درماني برتهوع و استفراغ بارداري

دكتر زهره شاه حسيني

1396

3173

10

تأثير مشاوره در بحران بر اضطراب زن و عملكرد زوج درباره ادامه بارداري ناخواسته

دكتر صغري خاني

1396

3181

11

تأثير آموزش از طريق همتايان بر سندروم پيش از قاعدگي در دختران نوجوان

دكتر زهره شاه حسيني

1396

9188

12

عوامل موثر در تعيين جنسيت جنين از ديدگاه حكماي طب سنتي ايران

دكتر صديقه يوسفي

1396

10218

13

تعيين وضعيت تعارضات زناشويي در ازدواج هاي اينترنتي و تببين درك زوجين و ارائه راهبردهاي مناسب براي آنها: يك مطالعه تركيبي متوالي توضيحي..

 

دكتر مهدي پوراصغر

1396

10359

14

بررسي ارتباط شاخص استرس گرما با ميزان سقط خودبخودي، مرده زايي و زايمان زودرس در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 

دكتر علي حسام زاده

 

1396

10355

15

ارتباط شركت در كلاسهاي امادگي براي زايمان با نگراني و انتظارخودكارامدي زايماني مادران نخست زا

خانم مرجان احمدشيرواني

1396

1268

16

طراحي بسته آموزشي ماما محور در آموزش جنسي كودكان توسط والدين

   دكتر ژيلا گنجي

1397

1375

17

براورد اثر الكل روي هورمون هاي باروري مردانه با استفاده از متااناليز

 

دكتر محمود موسي زاده

1397

1097

18

تاثير برنامه مربي ناباروري بر ميزان استرس درك شده زنان نابارور و پيامد درمان روش هاي كمك باروري

 

دكتر زينب حمزه گردشي

1397

1671

19

بررسي شيوع و عوامل مرتبط با هم وقوعي افسردگي و اختلال عملكرد جنسي در زنان متاهل 49-15 سال تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني روستايي شهرستان ساري در سال 1397

 

دكتر صغري خاني

1397

2679

20

بررسي شيوع و شدت ترس از زايمان و برخي از عوامل فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتبط در زنان باردار نخست زا مراجعه كننده به مراكز خدمات جامع سلامت شهر آمل در سال 1397

 

دكتر زينب حمزه گردشي

1397

2748

21

بررسي كيفيت زندگي جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان شاغل در بخش هاي باليني بيمارستان‌هاي زنان دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1397

 

 

دكتر زينب حمزه گردشي

1397

2800

22

بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي با انگيزه فرزندآوري در زنان سنين باروري مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني شهر بابل در سال 1397

 

دكتر زهره شاه حسيني

1397

2833

23

 

بررسي ارتباط افسردگي قبل و بعد از زايمان در مادران باردار تحت پوشش مراكز خدمات جامع سلامت روستايي غرب استان مازندران و ارتباط آن با افسردگي پدران- سال 1397

 

 

دكتر زهره شاه حسيني

1397

2926

24

 

: بررسي ميزان سرمايه اجتماعي و ارتباط آن با تطابق عاطفي در زوجين نابارور تحت درمان روش هاي كمك باروري مراجعه كننده به مراكز ناباروري شهر ساري در سال 1397

 

 

دكتر زينب حمزه گردشي

1397

2938

25

 

بررسي تاثير آموزش مبتني بر آموزه هاي طب سنتي بر پايه مزاج بر روي اختلال عملكرد جنسي زنان مبتلا به ديابت

 

 

دكتر صغري خاني

1397

3006

26

 

طراحي و روان‌سنجي ابزار و بررسي ميزان آگاهي و نگرش مردان درباره مشاركت آنان در سلامت جنسي و باروري زنان و عوامل مرتبط با آن در مردان استان مازندران سال 1397

 

 

دكتر صغري خاني

1397

3026

 

 

 

 

 

27

 

بررسي تاثير آموزش بر دلبستگي مادر به جنين در بارداريهاي برنامه ريزي نشده

 

دكترد مرجان محمدي شيرواني

1397

3029

28

 

بررسي الگوهاي ارتباطي زوجين و عوامل مرتبط با آن در شهر ساري در سال 1397

 

دكتر صغري خاني

1397

3077

 

                

 

29

 

تاثير برنامه آموزشي بر آگاهي و نگرش مراقبين سلامت مدارس ابتدايي درباره سلامت جنسي كودكان

 

دكتر صغري خاني

1397

3140

 

30

 

           تأثير هيپنوز بر زايمان زودرس

 

دكتر صغري خاني

1397

3253

 

               

 

31

 

شيوع اختلال عملكرد جنسي در مراحل مختلف يائسگي: يك مطالعه مروري سيستماتيك

 

دكتر صغري خاني

1397

3288

 

32

 

بررسي ارتباط مواجهه با پراكلامپسي مادر با پيامد اضافه وزن/چاقي در كودكان2 تا 7 سال مراجعه كننده به كلينيك غدد كودكان، ساري1397 

 

 

دكتر ژيلا گنجي

1397

3631

33

بررسي تاثير مشاوره ماما محور بر ترس از زايمان در پدران

دكتر زهره شاه حسيني

1398

 

5487

34

ارزيابي پيامد بارداري، ترجيح نوع زايمان و عوامل موثر بر انتخاب روش زايمان در زنان نخست‌زاي شركت‌كننده در كلاس‌هاي آمادگي براي زايمان در شهرستانهاي آمل، قائمشهر و ساري سال 1396

دكتر مهشيداحمدي

دكتر ژيلا گنجي

1398

5430

35

بررسي فاكتورهاي خطر هيجاني و عوامل مرتبط با آن قبل از انجام روش هاي كمك باروري در زوجين مراجعه كننده به كلينيك هاي درمان ناباروري شهر ساري - 1398

دكتر زينب حمزه گردشي

1398

5619

36

بررسي ارتباط ترس پدران از زايمان با ترس مادران از زايمان در مراجعه كنندگان به بيمارستان امام علي (ع) آمل - 1398

دكتر زهره شاه حسيني

1398

5655

37

بررسي نيازهاي سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان و عوامل جمعيتي- اجتماعي- طبي مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به بخش راديوتراپي، انكوسرجري و شيمي درماني بيمارستان امام خميني ساري- 1398

دكتر زينب حمزه گردشي

1398

5956

38

بررسي شاخص هاي سونوگرافي داپلر عروق اسپيرال جفتي در بيماران مبتلا به آنمي فقرآهن و تالاسمي مينور از ابتداي حاملگي در مقايسه با بارداران سالم

دكتر طاهره گليني مقدم

1398

5882

39

بررسي خودكارآمدي جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان ديابتي سنين باروري مراجعه كننده به مراكز غدد دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1398

دكتر زهره شاه حسيني

1398

6026

40

بررسي نيازهاي مراقبتي حمايتي زنان نابارور و عوامل جمعيتي اجتماعي و باروري مرتبط با آن از ديدگاه مراجعين به كلينيك هاي درمان ناباروري شهر ساري-1398

دكتر زينب حمزه گردشي

1398

5915

41

بررسي اثر بخشي انفوزيون اينتراليپيد براي بيماران با سابقه 2 بار انتقال جنين ناموفق در مركز ناباروري دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دكتر سپيده پيوندي

1398

5818

42

بررسي تاثير آموزش خدمات بهداشت باروري بر شايستگي حرفه اي ماماها در بلايا

خانم فريده رضايي ابهري

1398

5828

43

بررسي ميزان و موانع گفتگوي جنسي ميان والدين و نوجوانان در خانوار هاي تحت پوشش مراكز بهداشتي- درماني شهر ساري در سال 1398

دكتر زهره شاه حسيني

1398

6047

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

1398/05/20
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal