مركز تحقيقات دیابت
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
br ENGLISH
طرح هاي مشترك با مركز

شماره

مجري يا همكار طرح

عنوان طرح

سال تصويب

1

خانم دكتر اخي

بررسي ميزان فراواني سوزش و خشكي دهان علامتي در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 شهر ساري

1394

2

خانم دكتر كاشي

بررسي شيوع گروه خوني در بيماران ديابتي نوع 2

1394

3

خانم دكتر كاشي

بررسي ارتباط گروه خوني و بيماري ايسكميت قلبي در بيماران ديابتي نوع 2

1394

4

خانم دكتر اخي

بررسي خشكي دهان در كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت مليتوس نوع 2

1394

5

خانم دكتر اخي

بررسي سونوگرافيك مورفولوژي كلسيفيكاسيون ندول تيروئيد وارتباط آن بانوع پاتولوژي .

1394

6

آقاي دكتر محمدپور

كاربرد خوشه بندي فازي در پيشگويي عوارض بيماري ديابت و مقايسه آن با KNN

1394

7

خانم دكتر اخي

بررسي شيوع اختلالات روان پزشكي و همبستگي با بيماري هاي جسمي ديگر در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 بر اساس پرسشنامه GHQ و مصاحبه باليني ساختار يافته

1394

8

خانم دكتر كاشي

بررسي تاثير بسته آموزشي مبتني بر آموزه هاي اسلامي

1393

9

آقاي دكتر مهروز

ارزيابي پارامترهاي فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرمي (PON1) و ارتباط آن ها با اينترلوكين-6 (IL-6) در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

1393

10

خانم دكتر اخي

خانم دكتر بهار

بررسي شكل ندول تيروئيد و پيش گويي بدخيمي در بيماران با ندول تيروئيد

1393

11

آقاي دكتر احمدزاده اميري

بررسي تغييرات سطح سرمي هورمون رشد، فاكتور رشد شبه انسوليني-1 و انسولين در روزه داري در داوطلبين سالم مرد، شهرستان ساري 1393

1393

12

آقاي دكتر مهروز

تعيين ژنوتيپهاي واريانت Q 192 R آنزيم پاراكسوناز سرم (PON1)با روش دو سوبسترايي و ارتباط آنها با اينترلوكين -6( -6 (ILدر بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

1393

13

آقاي دكتر مهروز

 

بررسي پلي مورفيسم APOA5 SW19 and -1131T>C وارتباط آن با ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتيك نوع

2

1393

14

خانم دكتر اخي

بررسي مقايسه اي سطح سرمي ويتامين D زنان مبتلا به ديابت بارداري با زنان باردارغيرديابتي مراجعه كننده به درمانگاه زنان دربيمارستان هاي رجايي تنكابن و امام ساري درسا ل 1394

1393

15

خانم دكتر معبودي

بررسي فراواني پريودنتيت در بيماران مبتلا به پره ديابت مراجعه كننده به كلينيك طوبي و بيمارستان امام خميني (ره) ساري در سال 93-94

1393

16

خانم دكتر كاشي

آقاي دكتر عابديان كناري

بررسي رابطه بين سطح VEGF و IGFBP3 با رتينوپاتي در اشك بيماران مبتلا به ديابت در مقايسه با كنترل

1393

17

خانم دكتر اخي

مدل سازي داده هاي گسسته زمان ناتمام فاصله اي و كاربرد آن در بيماران مبتلا به ندول هاي تيروئيد

1393

18

خانم دكتر تقوايي

خانم دكتر اخي

آقاي دكتر محمدپور

ارزيابي اثربخشي ويتامين D در بيماران كبد چرب غير الكلي

1393

19

آقاي دكتر مهروز

 

ارزيابي پارامترهاي فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرمي (PON1) و ارتباط آن ها با اينترلوكين-6 (IL-6) در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

1393

1396/11/09
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal