دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
br ENGLISH
دروس ارائه شده توسط گروه
 

 

دروس ارائه شده توسط گروه

رديف

نام درس

مسئول درس

تئوري

عملي

 كارآموزي

رشته

مقطع

ترم

1

تشريح

دكتر ميرحسيني

5/1

5/1

****

پرستاري

كارشناسي

1

2

اصول مهارتهاي پرستاري

دكتر حاجي حسيني

5/2

****

1

پرستاري

كارشناسي

1

3

فرآيند آموزش به بيمار

دكتر نظري

5/0

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

2

4

مفاهيم پايه پرستاري

خانم بهشتي

2

****

****

پرستاري

كارشناسي

3

5

پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

خانم ساعت ساز

5/2

****

****

پرستاري

كارشناسي

3

6

بررسي وضعيت سلامت

دكتر طهماسبي

5/0

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

3

7

فناوري اطلاعات در پرستاري

خانم بهشتي

5/0

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

3

8

پرستاري بزرگسالان سالمندان 1

خانم رضايي

3

****

****

پرستاري

كارشناسي

4

9

پرستاري اختلالات سلامت مادر ونوزاد

خانم ساعت ساز

2

****

****

پرستاري

كارشناسي

4

10

روش تحقيق

خانم بهشتي

1

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

4

11

پرستاري سالمندان 2

خانم رضايي

3

****

****

پرستاري

كارشناسي

5

12

پرستاري سالمندان 3

دكتر حاجي حسيني

4

****

****

پرستاري

كارشناسي

6

13

اصول مديريت خدمات پرستاري

دكتر طهماسبي

2

****

****

پرستاري

كارشناسي

5

14

مراقبتهاي پرستاري در منزل

دكتر شريف نيا

2

****

****

پرستاري

كارشناسي

6

15

مراقبتهاي پرستاري ويژه

دكتر نظري

3

****

****

پرستاري

كارشناسي

6

16

پرستاري اورژانس دربحران

دكتر نظري

1

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

6

17

كارآموزي پرستاري سالمندان 1

دكتر حاجي حسيني

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

4

18

كارآموزي سالمندان 2

دكتر شريف نيا

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

5

19

كارآموزي پرستاري بهداشت مادر ونوزاد

خانم ساعت ساز

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

5

20

كارآموزي سالمندان 3

دكتر شريف نيا

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

6

21

كارآموزي درعرصه پرستاري ويژه

دكتر نظري

****

****

1

پرستاري

كارشناسي

8

22

كارآموزي پرستاري سلامت جامعه فرد و خانواده

خانم بهشتي

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

4

23

كارآموزي اصول وفنون پرستاري

دكتر حاجي حسيني

****

****

1

پرستاري

كارشناسي

 2

24

احيا قلبي ريوي پيشرفته

دكتر شريف نيا

5/1

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

3

25

احيا قلبي ريوي پيشرفته

دكتر شريف نيا

1

1

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

 2

26

بيماريهاي زنان

خانم ساعت ساز

5/0

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

 2

27

فوريت داخلي پيشرفته 2

دكتر طهماسبي

5/1

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

3

28

احيا قلبي ريوي  پايه

دكتر طهماسبي

5/0

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

1

29

فوريتهاي محيطي

دكتر طهماسبي

1

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

1

30

فوريتهاي پزشكي در گروههاي خاص

دكتر طهماسبي

5/1

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

3

31

فوريت داخلي 2

دكتر طهماسبي

5/2

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

3

32

بيماريهاي اطفال و نوزادان

دكتر طهماسبي

1

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

3

33

مديريت سلامت دربحران

دكتر طهماسبي

***

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

3

34

اورژانسهاي محيطي

دكتر طهماسبي

***

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

3

35

اصول مديريت

دكتر طهماسبي

5/0

***

***

علوم آزمايشگاهي

كارشناسي

6

36

اصول مديريت

دكتر طهماسبي

2

***

***

فناوري

كارشناسي

1

37

اصول مديريت فردي و محيط كار

دكتر طهماسبي

2

***

***

فناوري

كارشناسي

5

38

فوريت داخلي پيشرفته 1

دكتر طهماسبي

5/2

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

 2

39

نشانه شناسي و معاينات بدني

دكتر طهماسبي

5/0

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

1

40

آناتومي

دكتر ميرحسيني

1

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

1

41

بافت شناسي

دكتر ميرحسيني

1

***

***

علوم آزمايشگاهي

كارشناسي

 2

42

آزمايشگاه بافت

دكتر ميرحسيني

***

***

1

علوم آزمايشگاهي

كارشناسي

 2

43

تشريح

دكتر ميرحسيني

2

1

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

1

44

آناتومي نظري

دكتر ميرحسيني

***

2

***

علوم آزمايشگاهي

كارشناسي

1

45

آناتومي عملي

دكتر ميرحسيني

***

1

***

علوم آزمايشگاهي

كارشناسي

1

46

آناتومي

دكتر ميرحسيني

***

2

***

فناوري

كارشناسي

1

 
1397/02/25
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal