دانشکده داروسازی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
br ENGLISH
كارگاه هاي آموزشي كتابخانه

رديف

نام كارگاه

مدرس

تاريخ

زمان

مكان

محتوا 

شركت كنندگان

ا

آموزش استفاده از نرم افزار كتابخانه

قادري، كرم نژاد

98/8/28

12-13

سايت دانشكده

 آموزش استفاده از نرم افزار كتابخانهليست شركت كنندگان

2

 

 

آموزش استفاده از نرم افزار كتابخانه

قادري، كرم نژاد               

98/9/3

12-13

سايت دانشكده

 موزش استفاده از نرم افزار كتابخانهليست شركت كنندگان
1398/10/04
Powered by DorsaPortal