بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
br ENGLISH
راهنماي استفاده كاربران از خدمات كتابخانه

بروشور راهنماي كاربران از خدمات كتابخانه

 

          دانشگاه علوم پزشكي مازندران

         كتابخانه مركز آموزشي درماني زارع ساري

راهنماي استفاده كاربران از خدمات كتابخانه

تهيه و تنظيم :

مسعود مصدق

  

 

 

كاربر گرامي ضمن تشكر از انتخاب اين كتابخانه  ، جهت استفاده از خدمات كتابخانه اين مركز ، رعايت موارد زير الزامي مي باشد :

 

 1. داشتن كارت دانشجويي براي كليه دانشجويان (مقطع دكتراي عمومي و دانشجويان پيراپزشكي ، پرستاري و مامايي )

 2. داشتن كارت عضويت ويژه اساتيد و دستياران تخصصي كه توسط كتابخانه صادر ميگردد ( درغير اين صورت كارت نظام پزشكي ).

3. داشتن كارت عضويت كتابخانه يا كارت ملي يا كارت شناسايي بيمارستان براي كاركنان. 

 4. مخزن كتاب از ساعت 8صبح تا ساعت 14 باز مي باشد .

5. سالن مطالعه همه روزه حتي ايام تعطيل، از ساعت 7:30 صبح لغايت 11 شب يكسره باز مي باشد و در ايام امتحانات دستياري يا رزيدنتي تخصصي تا پاسي از صبح باز خواهد بود.

 6. پايان نامه ها، كتابهاي مرجع و مجلات صرفا" جهت مطالعه در كتابخانه مي باشد تنها در صورت درخواست رزيدنت يا اساتيد پزشكي به مدت كوتاه امانت داده خواهد شد.

 7. كتبي كه به عنوان رفرنس آموزشي گروههاي پزشكي معرفي شده اند به علت كمبود تعداد نسخه در كتابخانه ، طبق تاريخ مقرر بايد عودت داده شود.

 8. در هنگام تسويه حساب، نبايد هيچ كتابي در دست امانت گيرنده باشد و پس از تسويه حساب با كتابخانه ، عضويت فرد سلب ميشود. 

9. دسترسي به مخزن كتاب و قفسه ها براي تمامي اعضاء و مراجعين آزاد است. لذا خواهشمنداست از به هم ريختن نظم كتب چيده شده در قفسه خودداري كنيد و كتب را در جاي خود بگذاريد.

10. كتابخانه محل مطالعه است ، ضمن رعايت سكوت، لطفا" از تجمع و صحبت بپرهيزيد و تلفن خود را جهت حفظ آرامش محيط در حالت سالينت (بي صدا) قرار دهيد.

11. باتوجه به فضاي كم جهت مطالعه، از گذاشتن كيف يا وسايل همراه و اشغال ميز و صندلي ديگران پرهيز كنيد.

12. سايت پژوهشي در داخل مخزن كتاب تعبيه شده است و با توجه به دانشگاهي بودن مجموعه ، جهت استفاده از اينترنت لازم است نام كاربري و پسورد ورود به اينترنت را از دانشكده خود دريافت كنيد. 

 13. در صورت استفاده از موبايل يا تبلت مي توانيد با استفاده از شبكه وايرلس موجود در كتابخانه، به اينترنت دانشگاه وصل گرديد.

 

 

   

روش دسترسي به منابع الكترونيك كتابخانه

 

www.mazums.ac.ir1 1 - استفاده از سايت  (

 2-  انتخاب  لينك كتابخانه  الكترونيك در سايت دانشگاه

 در لينك كتابخانه http://rsf.research.ac.ir - 3-استفاده از سامانه منبع ياب به آدرس 

-انتخاب منبع تعيين شده   4- 

 شد Log in-5- براي دريافت كامل عنوان مورد نظر بايد 

 شد )registe  شدن ، بايد Log in  براي (

  

 شود.search شدن كتاب يا مجله مورد نظر registe  6-  بعد از

 

 

1398/04/04

 

1398/10/12
Powered by DorsaPortal