بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
br ENGLISH
ساعت كار كتابخانه

ساعت كار كتابخانه

ساعات كار مخزن از ساعت 8 لغايت 14 مي باشد و سالن مطالعه از ساعت 8 لغايت 20 (در ايام امتحانات دستياري به صلاحديد مركز افزايش ميابد.(

1398/11/10
Powered by DorsaPortal