شبکه بهداشت و درمان نور
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
br ENGLISH
شرح وظايف و پرسنل

 

نام و نام خانوادگي : پري محمدزاده 
 
 
 
عنوان پست : كارشناس مسئول بهداشت خانواده
 
 
مدرك تحصيلي : كارشناس مامايي 
 
نام و نام خانوادگي :حميرا شايگان 
 
 
 
عنوان پست : كارشناس بهداشت خانواده
 
 

مدرك تحصيلي : كارشناس مامايي

نام و نام خانوادگي : نجمه نيك نژاد 
 
 
 
عنوان پست : كارشناس بهداشت خانواده 
 
 

مدرك تحصيلي : كارشناس بهداشت عمومي

1397/11/06
Powered by DorsaPortal