شبکه بهداشت و درمان نور
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
br ENGLISH
شرح وظايف وپرسنل
نام و نام خانوادگي : نورزاد سالاريان
 
 
عنوان پست : سرپرست بهداشت محيط و حرفه اي
 
 
 
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس بهداشت محيط
 
نام و نام خانوادگي : يحيي سيفي
 
 
عنوان پست : كارشناس بهداشت حرفه اي
 

مدرك تحصيلي : ليسانس بهداشت حرفه اي

نام و نام خانوادگي : ولي خاكپور
 
 
عنوان پست : كارشناس بهداشت محيط
 

مدرك تحصيلي : ليسانس بهداشت محيط

نام و نام خانوادگي : كبري بور
 
 
عنوان پست : كارشناس بهداشت مواد غذايي
 
 

مدرك تحصيلي : ليسانس بهداشت محيط

 
 
 
 
نام و نام خانوادگي : صديقه قزويني
 
 
عنوان پست : كارشناس بهداشت حرفه اي
 
 
 
مدرك تحصيلي : ليسانس بهداشت حرفه اي
1397/11/06
Powered by DorsaPortal