معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
راهنماي كاربري نرم افزار نظام نوين نسخه 2056

 

 راهنماي كاربري نرم افزار نظام نوين مالي - نسخه 2056:

راهنماي كاربري نرم افزار نظام نوين مالي نسخه 2056 با فرمت PDF جهت استفاده كاربران به روز شده و كاربران محترم مي‌توانند آن را دريافت نمايند.
فايل دريافت شده با فرمت rar فشرده شده است و حجم 25.4MB مي‌باشد. پس از دريافت فايل و پيش از استفاده بايد آن را باز (extract) نماييد.
جهت دريافت راهنماي كاربري بر روي لينك زير كليك نماييد: 
 

دريافت راهنماي 2056

 

              فهرست سرفصل‌هاي راهنماي كاربر

1 مقدمه
 • 2 هدف
  3 دامنه كاربرد
  4 تعاريف
  4.1 مقايسه ويژگي‏هاي حسابداري بر مبناي نقدي و حسابداري بر مبناي تعهدي
  4.1.1 مباني حسابداري
  4.1.1.1 مبناي نقدي
  4.1.1.2 مبناي تعهدي
  4.1.2 حسابداري بر مبناي نقدي چيست ؟
  4.1.3 ايرادات و نارسايي‌هاي روش نقدي
  4.1.4 مزاياي مبناي تعهدي
  4.1.5 ارجحيت‌هاي روش حسابداري تعهدي بر روش نقدي
  4.1.6 گزارش‏‏هاي مالي تعهدي
  4.1.7 سيستم‏هاي مديريتي تعهدي
  4.1.7.1 برخي تلا‌ش‏هاي مورد نياز در زمينه سيستم‏هاي مديريتي تعهدي
  4.1.8 گزارشگري جامع دولت
  4.1.9 بودجه بندي تعهدي
  4.2 حساب‏هاي اصلي
  4.3 اقلام ترازنامه‏اي
  4.4 اقلام درامد و هزينه
  4.5 اقلام كنترلي
  4.6 حساب‏هاي كل
  4.7 حساب‏هاي معين
  4.8 حساب‏هاي جزء معين
  4.9 حساب‏هاي تفصيلي
  4.9.1 حساب تفصيل 1
  4.9.2 حساب تفصيلي2 ( كد شناسه فعاليت )
  4.9.2.1 كدگذاري منابع
  4.9.3 حساب تفصيلي3 ( كد شناسه مراكز )
  5 مقدمه كاربري نرم افزار
  5.1 ورود به نرم افزار
  5.2 تغيير تصوير پس زمينه
  5.3 منوهاي نرم افزار
  5.4 پنجره تاشوي سيستم
  6 مديريت سيستم
  6.1 Skin
  6.2 امكانات
  6.2.1 نمايش فايل هاي پيش نمايش
  6.2.2 ارسال خطاها
  6.2.3 ذخيره تنظيمات پنجره
  6.2.4 حذف تنظيمات پنجره
  6.2.5 مشاهده اطلاعات سرور
  6.2.6 پاك‏سازي اطلاعات APS
  6.3 اطلاعات پايه
  6.3.1 تغيير رمز ورود
  6.4 خروج
  6.4.1 خروج كاربر
  6.4.2 خروج از برنامه
  7 مديريت بودجه
  7.1 اجزا كد فعاليت
  7.2 ثبت تفاهم‏نامه
  8 مديريت مالي
  8.1 مقدمات اوليه
  1.1.1 حساب تفصيلي 1
  1.1.1.1 نحوه ساختن پوشه جديد
  1.1.1.2 ساخت حساب تفصيلي 1
  1.1.2 پروژه ها
  8.2 تنظيم اسناد حسابداري
  8.2.1 ثبت عمليات مالي
  8.2.2 تنظيم سند
  8.2.2.1 اطلاعات تنظيم سند
  8.2.2.2 ابزارها
  8.2.2.3 پيغام هاي عدم ثبت/اشتباه ثبت اطلاعات
  8.2.2.4 امكانات نرم افزاري
  8.2.2.5 چاپ پيش نويس سند حسابداري
  8.2.2.5.1 راهنماي ابزارهاي پنجره پيش نمايش چاپ
  8.2.3 ليست اسناد پيش نويس
  8.2.3.1 امكانات پنجره ليست اسناد
  8.2.4 ليست اسناد ثبت شده
  8.3 حسابداري وجوه
  8.3.1 تامين اعتبار
  8.3.2 شناسايي كد اعتبار
  8.3.3 ليست اسناد
  8.3.4 دفتر اعتبارات
  8.3.5 تراز اعتبارات
  8.3.6 مجوز صدور چك
  8.3.7 معرفي/ويرايش دسته چك
  8.3.8 صدورچك/ثبت فيش (عمليات دريافت و پرداخت)
  8.3.8.1 الف : صدور چك
  8.3.8.2 ب : ثبت فيش
  8.3.9 ويرايش بانك ها
  8.4 حقوق و دستمزد
  8.4.1 اطلاعات كاركرد كاركنان
  8.5 حسابداري كالا ، اموال و خدمات
  8.5.1 تعاريف
  8.5.1.1 كالاي غير مصرفي
  8.5.1.2 كالاي غير مصرفي در حكم مصرف
  8.5.1.3 مسئول نگهداشت
  8.5.1.4 استهلاك انباشته
  8.5.1.5 بهاي تمام شده
  8.5.1.6 روش استهلاك
  8.5.1.7 ارزش دفتري
  8.5.1.8 ارزش اسقاط
  8.5.2 كارت اموال
  8.5.2.1 اموال ابتداي دوره
  8.5.2.2 ويرايش و تكميل كارت اموال
  8.5.2.2.1 ارسال سند حسابداري
  8.5.2.3 اموال تكميل شده
  8.5.3.1 ليست كل اموال
  8.5.3.2 ليست اموال تجميعي در ستاد
  8.6 اسناد حسابداري
  8.6.1 ليست اسناد نهايي
  8.6.1.1 تاييد وصول مستندات
  8.6.1.2 چاپ اسناد
  8.6.1.3 اسناد آماده ارسال
  8.6.2 بستن مانده حسابها
  8.6.3 اطلاعات ابتداي دوره
  8.6.3.1 تكميل سند افتتاحيه
  8.7 مرور حسابها
  8.7.1.1 گزارش هاي ويژه
  8.8 سيستم رسيدگي
  8.8.1 رسيدگي اسناد
  8.8.1.1 كنترل اسناد حسابداري
  8.8.1.1.1 تجميع اسناد در وضعيت رسيدگي
  8.8.1.2 اسناد رسيدگي شده
  8.8.1.3 كنترل اسناد – فقط ستاد
  8.8.1.4 كنترل اسناد – فقط واحدها
  8.8.1.5 تنظيم مسئول رسيدگي
  8.8.2 صورت مغايرت بانكي
  8.8.2.1 تهيه صورت مغايرت بانكي
  8.8.2.1.1 تعريف صورت مغايرت بانكي
  8.8.2.2 بررسي بانك ، چك و اسناد
  9 مديريت كالا و خدمات
  9.1 نگهداري كالا
  9.1.1 اطلاعات پايه
  9.1.1.1 معرفي انبارها
  9.1.1.2 معرفي كد محلي كالا
  9.1.1.3 معرفي و ويرايش كالا
  9.1.2 رسيد
  9.1.2.1 رسيد ايجاد سوابق كالا
  9.1.2.2 رسيد خريد كالا
  9.1.2.3 رسيد تحويل مستقيم كالا
  9.1.2.4 رسيد هدايا و كمك ‎هاي دريافتي
  9.1.2.5 رسيد دريافتي از ستاد
  9.1.2.6 رسيد دريافتي از واحد
  9.1.2.7 رسيد برگشت از مصرف/توزيع
  9.1.3 حواله
  9.1.3.1 حواله توزيع/مصرف
  9.1.3.2 حواله ارسال به واحد تابعه
  9.1.3.3 حواله ارسال به ستاد
  1 مقدمه
  2 هدف
  3 دامنه كاربرد
  4 تعاريف
  4.1 مقايسه ويژگي‏هاي حسابداري بر مبناي نقدي و حسابداري بر مبناي تعهدي
  4.1.1 مباني حسابداري
  4.1.1.1 مبناي نقدي
  4.1.1.2 مبناي تعهدي
  4.1.2 حسابداري بر مبناي نقدي چيست ؟
  4.1.3 ايرادات و نارسايي‌هاي روش نقدي
  4.1.4 مزاياي مبناي تعهدي
  4.1.5 ارجحيت‌هاي روش حسابداري تعهدي بر روش نقدي
  4.1.6 گزارش‏‏هاي مالي تعهدي
  4.1.7 سيستم‏هاي مديريتي تعهدي
  4.1.7.1 برخي تلا‌ش‏هاي مورد نياز در زمينه سيستم‏هاي مديريتي تعهدي
  4.1.8 گزارشگري جامع دولت
  4.1.9 بودجه بندي تعهدي
  4.2 حساب‏هاي اصلي
  4.3 اقلام ترازنامه‏اي
  4.4 اقلام درامد و هزينه
  4.5 اقلام كنترلي
  4.6 حساب‏هاي كل
  4.7 حساب‏هاي معين
  4.8 حساب‏هاي جزء معين
  4.9 حساب‏هاي تفصيلي
  4.9.1 حساب تفصيل 1
  4.9.2 حساب تفصيلي2 ( كد شناسه فعاليت )
  4.9.2.1 كدگذاري منابع
  4.9.3 حساب تفصيلي3 ( كد شناسه مراكز )
  5 مقدمه كاربري نرم افزار
  5.1 ورود به نرم افزار
  5.2 تغيير تصوير پس زمينه
  5.3 منوهاي نرم افزار
  5.4 پنجره تاشوي سيستم
  6 مديريت سيستم
  6.1 Skin
  6.2 امكانات
  6.2.1 نمايش فايل هاي پيش نمايش
  6.2.2 ارسال خطاها
  6.2.3 ذخيره تنظيمات پنجره
  6.2.4 حذف تنظيمات پنجره
  6.2.5 مشاهده اطلاعات سرور
  6.2.6 پاك‏سازي اطلاعات APS
  6.3 اطلاعات پايه
  6.3.1 تغيير رمز ورود
  6.4 خروج
  6.4.1 خروج كاربر
  6.4.2 خروج از برنامه
  7 مديريت بودجه
  7.1 اجزا كد فعاليت
  7.2 ثبت تفاهم‏نامه
  8 مديريت مالي
  8.1 مقدمات اوليه
  1.1.1 حساب تفصيلي 1
  1.1.1.1 نحوه ساختن پوشه جديد
  1.1.1.2 ساخت حساب تفصيلي 1
  1.1.2 پروژه ها
  8.2 تنظيم اسناد حسابداري
  8.2.1 ثبت عمليات مالي
  8.2.2 تنظيم سند
  8.2.2.1 اطلاعات تنظيم سند
  8.2.2.2 ابزارها
  8.2.2.3 پيغام هاي عدم ثبت/اشتباه ثبت اطلاعات
  8.2.2.4 امكانات نرم افزاري
  8.2.2.5 چاپ پيش نويس سند حسابداري
  8.2.2.5.1 راهنماي ابزارهاي پنجره پيش نمايش چاپ
  8.2.3 ليست اسناد پيش نويس
  8.2.3.1 امكانات پنجره ليست اسناد
  8.2.4 ليست اسناد ثبت شده
  8.3 حسابداري وجوه
  8.3.1 تامين اعتبار
  8.3.2 شناسايي كد اعتبار
  8.3.3 ليست اسناد
  8.3.4 دفتر اعتبارات
  8.3.5 تراز اعتبارات
  8.3.6 مجوز صدور چك
  8.3.7 معرفي/ويرايش دسته چك
  8.3.8 صدورچك/ثبت فيش (عمليات دريافت و پرداخت)
  8.3.8.1 الف : صدور چك
  8.3.8.2 ب : ثبت فيش
  8.3.9 ويرايش بانك ها
  8.4 حقوق و دستمزد
  8.4.1 اطلاعات كاركرد كاركنان
  8.5 حسابداري كالا ، اموال و خدمات
  8.5.1 تعاريف
  8.5.1.1 كالاي غير مصرفي
  8.5.1.2 كالاي غير مصرفي در حكم مصرف
  8.5.1.3 مسئول نگهداشت
  8.5.1.4 استهلاك انباشته
  8.5.1.5 بهاي تمام شده
  8.5.1.6 روش استهلاك
  8.5.1.7 ارزش دفتري
  8.5.1.8 ارزش اسقاط
  8.5.2 كارت اموال
  8.5.2.1 اموال ابتداي دوره
  8.5.2.2 ويرايش و تكميل كارت اموال
  8.5.2.2.1 ارسال سند حسابداري
  8.5.2.3 اموال تكميل شده
  8.5.3.1 ليست كل اموال
  8.5.3.2 ليست اموال تجميعي در ستاد
  8.6 اسناد حسابداري
  8.6.1 ليست اسناد نهايي
  8.6.1.1 تاييد وصول مستندات
  8.6.1.2 چاپ اسناد
  8.6.1.3 اسناد آماده ارسال
  8.6.2 بستن مانده حسابها
  8.6.3 اطلاعات ابتداي دوره
  8.6.3.1 تكميل سند افتتاحيه
  8.7 مرور حسابها
  8.7.1.1 گزارش هاي ويژه
  8.8 سيستم رسيدگي
  8.8.1 رسيدگي اسناد
  8.8.1.1 كنترل اسناد حسابداري
  8.8.1.1.1 تجميع اسناد در وضعيت رسيدگي
  8.8.1.2 اسناد رسيدگي شده
  8.8.1.3 كنترل اسناد – فقط ستاد
  8.8.1.4 كنترل اسناد – فقط واحدها
  8.8.1.5 تنظيم مسئول رسيدگي
  8.8.2 صورت مغايرت بانكي
  8.8.2.1 تهيه صورت مغايرت بانكي
  8.8.2.1.1 تعريف صورت مغايرت بانكي
  8.8.2.2 بررسي بانك ، چك و اسناد
  9 مديريت كالا و خدمات
  9.1 نگهداري كالا
  9.1.1 اطلاعات پايه
  9.1.1.1 معرفي انبارها
  9.1.1.2 معرفي كد محلي كالا
  9.1.1.3 معرفي و ويرايش كالا
  9.1.2 رسيد
  9.1.2.1 رسيد ايجاد سوابق كالا
  9.1.2.2 رسيد خريد كالا
  9.1.2.3 رسيد تحويل مستقيم كالا
  9.1.2.4 رسيد هدايا و كمك ‎هاي دريافتي
  9.1.2.5 رسيد دريافتي از ستاد
  9.1.2.6 رسيد دريافتي از واحد
  9.1.2.7 رسيد برگشت از مصرف/توزيع
  9.1.3 حواله
  9.1.3.1 حواله توزيع/مصرف
  9.1.3.2 حواله ارسال به واحد تابعه
  9.1.3.3 حواله ارسال به ستاد
  9.1.3.4 جابجايي كالا
  9.1.3.5 حواله اصلاح تعداد/مقدار
  9.1.3.6 حواله مرجوعي
  9.2 اطلاعات تاييد نشده
  9.2.1 رسيدهاي تاييد نشده ‏
  9.2.1.1 تاييد رسيد
  9.2.1.2 ويرايش رسيد
  9.2.1.3 حذف رسيد
  9.2.2 حواله ‎هاي تاييد نشده
  9.2.2.1 تاييد حواله
  9.2.2.2 ويرايش حواله
  9.2.2.3 حذف حواله
  9.3 خريد كالا
  9.3.1 نرخ‏گذاري رسيد
  9.3.1.1 نرخ گذاري رسيد ايجاد سوابق كالا
  9.3.1.2 نرخ گذاري رسيد خريد كالا
  9.3.1.3 نرخ گذاري رسيد تحويل مستقيم كالا
  9.3.1.4 نرخ گذاري رسيد هدايا و كمك هاي دريافتي
  9.3.1.5 نرخ گذاري رسيد دريافتي از ستاد
  9.3.1.6 نرخ گذاري رسيد دريافتي از واحد
  9.4 گزارش‏هاي كالا
  9.4.1 ليست رسيد / حواله
  9.4.2 كاردكس كالا
  9.4.3 كاردكس ريالي كالا
  9.4.4 گردش كالا
  9.4.5 گردش ريالي كالا
  9.4.6 تگ انبارگرداني
  9.4.7 گزارش از حواله‏هاي ثبت شده
  9.4.8 توضيحات

          

   

   

   

                      

  1394/08/06
  Powered by DorsaPortal