معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
br ENGLISH
نحوه برطرف کردن مشکل قعطی ارتباط شهرستان ساری


همكاران محترم ، جهت برطرف كردن مشكل قعطي سرور حسابداري تعهدي شهرستان ساري مطابق راهنماي زير عمل نماييد.

*****  در مراكز حاوي سرور محلي به مسير control panel\administrator tools\ services  مراجعه نموده و  Rate service را stop نماييد.

سپس در مسير  C:\Program Files\Roozamad ICT Developers\RATES APS Installer  فايل configs aps  را مطابق  شكل زير تنظيم نماييد.با زدن دكمه تاييد بايد ارتباط با سرور برقرار شود.
سپس در    control panel\administrator tools\ services سرويس Rate aps را start نماييد. 

حال جهت تنظيم كلاينت ها نيز به مسير C:\Program Files\Roozamad ICT Developers\RATES  مراجعه نموده و فايل config client آنرا مطابق شكل زير تنظيم نماييد.

 

 

 

با زدن دكمه تاييد  پيغام برقراري ارتباط با سرور را مشاهده خواهيد نمود.

     

****   در مراكز فاقد سرور محلي، جهت تنظيم كلاينت ها نيز به مسير C:\Program Files\Roozamad ICT Developers\RATES  مراجعه نموده و فايل config client را مطابق شكل زير تنظيم نماييد. 

 

 

با زدن دكمه تاييد  پيغام برقراري ارتباط با سرور را مشاهده خواهيد نمود.

 

 

1394/08/06
Powered by DorsaPortal