حوزه ریاست - بازرسی
۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
فعاليت ها
فعاليت هاي اداره ي بازرسي و رسيدگي به شكايات
چاپ

ماموريت اداره

سنجش و ارزيابي عملكرد دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش در راستاي قوانين، اهداف نظام و وظايف محوله و پاسخگويي به مردم ايران اسلامي در قبال عملكردشان

فرآيند ارزيابي عملكرد:

* مشاركت در تدوين و تاييد شاخص هاي دانشگاه و رتبه بندي شاخص ها

* تهيه و تدوين دستورالعمل نحوه و چگونگي ارزيابي عملكرد

* انجام ارزيابي عملكرد باتوجه به شاخص هاي عمومي و اختصاصي و تكميل فرم هاي مربوط بانضمام مستندات آن

* جمع بندي طرح هاي تكميل شده و تحليل آن و ارسال به رياست دانشگاه و يا حوزه مربوطه

* رتبه بندي حوزه هاي ستادي و اجرايي با توجه به نمرات كسب شده

اهداف كلي ارزيابي عملكرد:

* بهبود كيفيت، كارآئي و اثر بخشي خدمات ارائه شده

* ايجاد فضاي مناسب براي تبادل تجربيات موفق

* ايجاد فضاي رقابتي مثبت در جهت تعالي سازمان

اهداف اختصاصي ارزيابي عملكرد دانشگاه:

* شناسايي و تعيين ظرفيت ها و توانايي هاي بالقوه و بالفعل

* شناسائي و تعيين فاصله بين اهداف و واقعيت ها

* آگاهي از عملكرد، دستاوردها، نوآوري ها، موقعيت ها، محدوديت ها، ضعف ها و مشكلات

* آگاهي از اطلاعات و برنامه هاي اختصاصي فاقد امكان دسترسي به آنها در محل ستاد دانشگاه

* تعيين ميزان انحراف از مسير سياست ها، طرح ها و برنامه ها

* آگاهي از اثرات سياست هاي ابلاغي وزارت متبوع و ارزيابي نتايج حاصله در جهت تعديل برنامه ها وسياست هاي آتي

* برقراري ارتباط مناسب و منطقي با مسئولين، مديران و كارشناسان دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش

* ايجاد انگيزش در مديران وكاركنان محيطي

وظايف ارزيابي عملكرد:

* همكاري در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد

* اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوطه

* پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به رياست دانشگاه

* نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و عملكرد واحدهاي تابعه و تحليل ارزيابي هاي انجام شده و ارائه پيشنهادات لازم

* تهيه و تنظيم چك ليست هاي مورد نياز جهت ارزيابي عملكرد واحدهاي تابعه

پاسخگويي به شكايات:

* پاسخگويي: عبارت است از پذيرش نتايج و پيامدهاي حاصل از عملكرد دستگاه و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظايف انجام شده و نشده به ذينفعان

* شكايات: درخواست احقاق حق شهروندان از نقص يا نقص قوانين و مقررات، عدم اجراي ضوابط در دستگاه اجرائي و ميزان كميت و كيفيت ارائه خدمات در مقايسه با استانداردهاي خدمات عمومي

* استاندارد پاسخگويي: حد مطلوب تعيين شده براي سنجش شاخص هاي پاسخگويي به عملكرد

اهداف پاسخگويي به شكايات:

* ارتقاء سطح پاسخگويي واحدهاي تابعه به كاركنان و ارباب رجوع

* افزايش ميزان رضايتمندي شهروندان از طريق پاسخگويي سريع، به موقع و جامع

* توسعه و بهبود استانداردهاي ارائه خدمات

* سياستگذاري براي كاهش عوامل بروز نارضايتي از طريق مستندسازي، طبقه بندي و اولويت بندي شكايات واصله

* تجزيه و تحليل و بازنگري كارآمدي قوانين و مقررات و ضوابط اجرائي مورد عمل در واحدهاي تحت پوشش

* آسيب شناسي سازماني و رفع نقاط ضعف از طريق تجزيه و تحليل شكايات

* كاهش ميزان شكايات

* پاسخگو نمودن واحدهاي تابعه دانشگاه در مقابل شكايات شهروندان و كاركنان

* دريافت شكايات از نحوه عملكرد دانشگاه و واحدهاي تابعه

* طبقه بندي شكايات از حيث اهميت موضوع

* بررسي و تحقيقات پيرامون موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي

* جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل آن و ارئه گزارش به رياست دانشگاه

* سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و ارسال گزارش در اين خصوص به رياست دانشگاه

وظايف پاسخگويي به شكايات:

* بررسي و پاسخگوئي درخصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، استانداري و سازمان بازرسي كل كشور

* پيگيري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شكايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيدر صورتي كه هرگونه شكايت از عملكرد خلاف مقررات واحدهاي تابعه دانشگاه داشته باشيد به روش زير عمل نماييد:

* ابتدا سعي نماييد با مطالعه قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه و سوال از كارشناسان، از محق بودن خود اطمينان حاصل نماييد.

* ابتدا به مسئول مافوق واحد مراجعه نموده و مسئله را با ايشان در ميان گذاريد.

* درصورت عدم حصول نتيجه، به مسئول بالاتر تا بالاترين مدير مربوطه مراجعه نماييد.

* در صورت عدم موفقيت مي توانيد شكايات خود را به اداره بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دانشگاه (مستقر در حوزه رياست دانشگاه) ارائه نماييد.

* در صورت عدم حصول نتيجه مطلوب مي توانيد به سازمان بازرسي كل كشور يا اداره بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهران اعلام شكايت نماييد.

* درصورتي كه حقي از فرد، يا شركتي، بدليل تصميمات كميسيون هاي قانوني يا آيين نامه ها و ضوابط، تضييع شده باشد، علاوه بر مراجع فوق مي تواند شكايت خود را به ديوان عدالت اداري نيز ارائه نمايد.
* بديهي است هر فرد مي تواند شكايت خود از كارمند ديگر را بدليل انجام يكي از تخلفات مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات كاركنان با اعضاي هيات علمي، مستقيما به هيات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان به هيات بدوي انتظامي اعضاي هيات علمي ارائه نماييد.

نكته مهم: شكايت نياز به رعايت سلسه مراتب اداري ندارد.

فرآيند پاسخگويي به شكايات:

* دريافت شكايات از نحوه عملكرد دانشگاه و واحد هاي تابعه

* طبقه بندي شكايات از حيث اهميت موضوع

* بررسي و تحقيقات پيرامون موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي

* جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل آن و ارائه گزارش به رياست دانشگاه

* سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و ارسال گزارش در اين خصوص به رياست دانشگاه

1395/11/11
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal