حوزه ریاست
۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
اداره ارزيابي عملكرد
امروزه سازمانها به قدري پيچيده شده اند كه بدون داشتن برنامه ريزي هاي دقيق وارزيابي واندازه گيري عملكرد ،امكان ادامه حيات ندارند.همان طور كه مي دانيد برنامه ريزي هاي دقيق مستلزم آگاهي از فرصتها وتهديدهاي آتي وپيش بيني هاي لازم در زمان مواجه با آنهاست وارزيابي عملكرد موجب هوشمندي سيستم وبرانگيختن افراد در جهت انجام رفتار مطلوب مي شود وسازمان را درراستاي اهدافش كمك مي كند.ارزيابي يا ارزشيابي فرايندي سيستماتيك است كه در طي آن پس از جمع آوري داده ها واطلاعات ،تحليل وتفسيري در زمينه آن اطلاعات ارائه مي گردد.ارزيابي عملكرد جرياني دائمي در راستاي كنترل مداوم امور در سازمان است وسبب شناسايي نقاط ضعف وقوت سازمان ،بهبود در تصميم گيري هاي سازمان ،تخصيص صحيح منابع وامكانات در سازمان وارتقاء توانمندي هاي سازمان مي گردد.يك سيستم جامع ارزيابي عملكرد سبب آگاهي دستگاه از عملكردها ودستاوردهاي خود شده ،فاصله بين عملكرد واهداف را شناسايي ،انحراف از مسير برنامه ها را مشخص ودر مناسب ترين زمان ممكن اقدام مي كند.

معرفي واحد ارزيابي عملكرد:

واحد ارزيابي عملكرد يكي از واحدهاي زير مجموعه اداره بازرسي وپاسخگويي به شكايات به عنوان يكي از مديريت هاي ستادي دانشگاه وبه طور مستقيم زير نظر رئيس دانشگاه مي باشد .واحد ارزيابي عملكرد وظيفه ارزيابي محسوس ونامحسوس واحدهاي تابعه دانشگاه را برعهده داشته  وگزارشات خود را پس از بررسي كارشناسانه با ارائه مستندات وراهكارهاي مناسب جهت اصلاح امور در اختيار رياست محترم دانشگاه مي گذارد.

اهداف واحد ارزيابي عملكرد:

 ارزيابي عملكرد سبب تحقق برنامه هاي سالانه دستگاه وپيروي از استراتژي هاي سازمان مي گردد.
 به كار گيري برنامه هاي ارزيابي كوتاه مدت ،ميان مدت ودارز مدت سبب استقرار يك نظام جامع ارزيابي عملكرد ودر نتيجه تعالي سازمان مي گردد.تدوين دوره هاي منظم ارزيابي ماهانه ،فصلي وسالانه سبب توانمندتر شدن وتحكيم اين فرايند مي گردد.
نظام ارزيابي عملكرد در استقرار يك سيستم آموزشي مناسب جهت مديران وكاركنان بسيار حائز اهميت مي باشد.
تهيه گزارشات وارائه بازخورد در راستاي ارتقاء دستگاه واصلاح ساختار وهمچنين ارائه پيشنهادات كاربردي با يك برنامه جامع در ارزيابي عملكرد امكان پذير است.
ارزيابي عملكرد سبب افزايش اثربخشي وكارايي كاركنان و در نتيجه سازمان مي گردد.
 فرايند  ارزيابي عملكرد فرايندي مستند سازي شده است كه سازمان مي تواند از آن براي كارهاي مديريتي مانند تصميم گيري درباره ارتقاء ،انتقال ،افزايش حقوق ومزايا وشهرت سازمان در جلب نيروهاي مجرب ورضايت مراجعان استفاده كند.
 
اجراي ارزيابي عملكرد منوط به :

تدوين بيانيه رسالت واهداف دستگاه اجرايي

تهيه وتكميل شاخصهاي ارزيابي وتهيه يك بانك اطلاعاتي جامع

ارزيابي عملكرد كليه واحدهاي دستگاه براساس چك ليست هاي استاندارد

تجزيه وتحليل وبروز رساني آمارهاي مركز

اقدام در جهت اصلاح فرايندها

برنامه ريزي جهت دوره هاي آموزشي

تبادل اطلاعات با مشاورين وصاحب نظران1395/11/16
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.25 تعداد کل امتیازها:4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal