خیرین سلامت
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
دستاوردهای خیرین

- خيرين گرامي در سالهاي قبل از 89  نيزيعني از زمان تاسيس و راه اندازي مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانها در استان مازندران تا پايان سال 1388 ، 738 ميليارد ريال كمك كرده اند .

-در سال 89 با حمايت و پشتيباني خيرين بزرگوار و مشاركتهاي مردمي پايگاه اورژانس 115 شهيد عاشقان ساري و مركز بهداشتي درماني خشت سر محمودآباد احداث و راه اندازي شد

-در ابتداي سال 90  با اهداي زمين ، ساخت و تجهيز  ، پايگاه اورژانس 115 اقاي وفاييان درساري ، راه اندازي شد

- مركز ICU ،پيوند كليه و مغز استخوان ساري نيزتوسط هيات امنا خيرين مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري درسال 89 شروع وبا 40 درصد پيشرفت و6 ميليارد ريال هزينه جهت ادامه پروژه تحويل دانشگاه شده كه براي تكميل نيازمند مشاركت بيشتر است .

- پروژه مركز طبي كودكان سرطاني كه 2000 مترمربع زمين آن توسط مرحوم دكتر اسماعيل شهيدي در جوار مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري به دانشگاه اهداء شده وتاكنون در احداث آن  بيش از 4 ميليارد ريال هزينه شده است و براي ادامه كار نياز به مشاركت و حمايت هموطنان عزيز است و از آنجا كه اعتبارات بهداشت و درمان پاسخگوي مرتفع نمودن تمامي نيازهاي مردم شريف استان نيست همراهي و همكاري همه خيرين بزرگوار را مي طلبد.

- احداث ساختمان خانه بهداشت پيته نوكه تا كنون 70 درصد پيشرفت فيزيكي داشته

- اهداي دستگاه سنگ شكن برون اندامي در بيمارستان 17 شهريور آمل توسط مجمع خيرين شهرستان آمل در سال 89

- اهداي زمين جهت بيمارستان فوق تخصصي تنكابن در سال 89

- اهداي ساختمان اورژانس115فريدونكنار در سال 89

- اهداي يك هزار متر مربع زمين فاز دوم بيمارستان ثامن الائمه گلوگاه در سال 89

- مشاركت در خريد سي تي اسكن و ساخت اورژانس بيمارستان امام خميني ره نور در سال 89

از اقدامات نيكو و افتخارآفرين خيرين بزرگوار در عرصه سلامت استان مازندران بوده و البته در سال گذشته موارد بسياري همچون اهدا زمين خانه بهداشت وپايگاه اورژانس، تجهيزات پزشكي و غير پزشكي و وجوه نقدي از سوي خيرين گرامي اهدا شده است .

اهم پروژه هاي احداث شده و مورد بهره برداري قرار گرفته توسط خيرين سلامت استان مازندران از ابتداي سال89 تا پايان شهريور ماه 91

l    پايگاه  اورژانس 115  وفاييان ساري

l    پايگاه اورژانس 115 عاشقان ساري

l    پايگاه اورژانس 115 بخشي ساري

l    پايگاه اورژانس 115  پارسايي ساري

l    پايگاه اورژانس شير محله فريدونكنار

l    مركز بهداشتي درماني خشت سر محمودآباد

l    خانه بهداشت روستاي پنبه چوله ساري

l    پايگاههاي اورژانس رستمكلا و خليل شهر بهشهر

l    خانه هاي بهداشت گرجي ، غلامي و        بهشهر

l    احداث سي سي- يو و اورژانس بيمارستان امام خميني ره نور

l    پايگاه اورژانس ميربازار بابلسر

l    احداث آزمايشگاه روستاي قاديكلا قائمشهر

l    احداث پايگاه اورژانس قراخيل قائمشهر

l    توسعه فضاي فيزيكي بيمارستان شهدا بهشهر

l    اهداي ساختمان درمانگاه مصطفويان ساري

l    خريداري پايگاه بهداشتي بهشهر

l    اهداي ساختمان مركز بهداشتي درماني كلاكسر

l    خانه بهداشت پنبه چوله سفلي ساري

پروژه هاي در دست احداث خيرين سلامت استان

l    مركز شيمي درماني آمل

l    مركز طبي كودكان سرطاني

l    مركز ICUو پيوند مغز استخوان بيمارستان امام خميني(ره) ساري

l    مركز CT Scan بيمارستان امام خميني(ره) نور

l    آنكولوژي بيمارستان امام خميني ره ساري

l    مركز بهداشتي درماني پيته نو بهشهر

l    اقامتگاه همراهان بيمار مركز روانپزشكي و سوختگي زارع ساري

l    مركز تحقيقات جامع بيماريهاي عفوني قائمشهر

 

عملكرد مجمع خيرين سلامت استان مازندران

از ابتداي سال 89 تا پايان سال 91  جمعا به ارزش392/974/846/308  ريال در بخشهاي عمراني ، اهدا زمين ، تجهيزات پزشكي و غير پزشكي  و ساير زمينه ها در بخش بهداشت و درمان از سوي خيرين بزرگوار مشاركت صورت گرفته است.

در اين مدت در بخش عمراني 30/850 متر مربع ساخت و ساز به ارزش  116/674/909/793 ريال در سطح استان انجام شده است در بخش پروژه هاي عمراني بهداشت 9737 مترمربع ساخت و ساز به ارزش   31/773/062/000 ريال صرف شده از جمله مركز بهداشتي درماني تازه آباد چالوس ،خانه بهداشت روستاي فوتم جويبار ، زاغمرز ، غلامي ،گرجي محله و اورژانس خليل شهر ، رستمكلا بهشهر ،اورژانس شيرمحله فريدونكنار احداث وساختمان مركز بهداشتي درمان روستايي كلاكسر آمل اهدا شد و با كمكهاي خيرين ساختمان پايگاه شهري 2 بهشهر خريداري شد . خانه بهداشت پنبه چوله ساري در سفر وزير بهداشت و درمان در مرداد ماه افتتاح و شروع به كار كرد. اورژانس 115 مرحوم بخشي و ال ياسين ( پارسايي) ساري احداث شد .مركز بهداشتي درماني روستايي محمود آباد و رامسر ، خانه بهداشت گلبستان نكا، ، اورژانس 115 بابلسر ، خانه بهداشت دارابكلا وبالاده ساري در دست ساخت است. همچنين در اين بخش محوطه سازي ، تعميرات و تكميل چندين بنا صورت گرفته است .

- در بخش عمراني بيمارستاني 21113 مترمربع زيربنا به ارزش 84/901/847/793 ريال در دست اجرا قرار گرفت كه توسعه فضاي فيزيكي بيمارستان شهدا بهشهر ، توسعه فضاي فيزيكي دياليز بيمارستان امام خميني فريدونكنار ، تعميرات بخش تالاسمي بيمارستان امام خميني (ره) نور به بهره برداري رسيد . در همين مدت ساخت درمانگاه تخصصي بيمارستان كلاردشت، درمانگاه راديوتراپي بيمارستان امام خميني (ره) ساري ، مركز طبي كودكان سرطاني ساري با حمايت و مشاركتهاي مردمي در دست ساخت قرار گرفت. خانم منيژه اتحاد مبلغ 3 ميليارد ريال جهت ساخت يك طبقه از ساختمان آنكولوژي بيمارستان امام خميني ره ساري اهدا نمودو ساختمان فيزيوتراپي و مركز طبي كودكان ساري از سال گذشته در دست ساخت است.

در طي اين 3 سال مجموعا :

10پايگاه اورژانس 115 و يك اورژانس بيمارستاني در شهرهاي بابلسر، ساري ، فريدونكنار و بهشهر و قائمشهر ،11 خانه بهداشت در شهرهاي نوشهر ، فريدونكنار ،چالوس ، قائمشهر ، بهشهر و جويبار ،2 مركز بهداشتي درماني در چالوس و قائمشهر و يك واحد آزمايشگاه روستاي قاديكلا قائمشهر احداث شد.

يك دستگاه ساختمان پايگاه بهداشتي درماني شهري در بهشهر، يك ساختمان مركز بهداشتي درماني كلاكسر در آمل و ساختمان درمانگاه تخصصي بيمارستان امام خميني ره ساري (مصطفويان) اهدا شد.

اورژانس و بخش سي سي يو نور نيز احداث و بهره برداري شد وساختمان سي تي اسكن نور نيز روبه اتمام است.

از سال 91 و طي سال 92 ساختمان آنكولوژي ، مركز طبي كودكان و راديو تراپي ساري ،فيزيوتراپي و تالاسمي نور ، 3 خانه بهداشت(ساري و نكا) ، 2 مركز بهداشتي درماني (رامسرو محمودآباد)،يك پروژه 40-60 (بابلسر)و يك ساختمان اورژانس (بهشهر)در دست ساخت است .

در بخش اهداي زمين نيز  115/009متر مربع زمين به ارزش 146/298/750/000 ريال به مراكز بهداشت و درمان و بيمارستاني اهدا شده است . از جمله زمين مركز جامع بيماريهاي عفوني قائمشهر ، چندين خانه بهداشت و اورژانس ،پايگاه و مركز بهداشت درماني شهري اهدا شد .

 

1394/07/15
Powered by DorsaPortal