حوزه ریاست - کارافرینی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
مشاغل خانگی

طرحهاي تيپ گروه پزشكي و پيراپزشكي

 

مقدمه

گسترش كسب و كارهاي حوزه نظام سلامت با هدف ارتقاي سلامت جامعه و اشتغالزايي گروههاي پزشكي و پيراپزشكي بويژه دانش آموختگان جوان و بيكار از مهم ترين اهداف دفتر كارآفريني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

در اين مسير اعطاي تسهيلات از محل آيين نامه گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين راهكاري اجرايي در حمايت از كارآفرينان نظام سلامت مي باشد. تدوين مشاغل نظام سلامت در قالب طرحهاي تيپ شغلي زمينه را براي آشنايي بيشتر دانش آموختگان با بازار كار سلامت و طرحهاي كسب و كار مربوطه فراهم مي نمايد. 

 

تبصره 1 ) در مناطق محروم متقاضيان مي­توانند با تاييد دفتر كارآفريني دانشگاه علوم پزشكي مربوطه از محل تسهيلات بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين معادل مبلغ رهن براي خريد مكان طرح اقدام نمايند.

تبصره 2 )با توجه به تهیه مکان بر اساس تیپ شغلهای گفته شده حداقل فضای فیزیکی بر اساس فضای مورد تصویب وزارت بهداشت می باشد همچنین میزان اعتبار تخصیصی جهت ساخت مکان بر اساس آخرین فهرست بهای مصوب در هر استان می باشد.

 

1-مطب پزشك عمومي :

شرايط كار آفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي عمومي.

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.

تجهيزات : بر اساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله ست كامل تشخيص، اتوسكوپ افتالمسكوپ، ديكتافون، ميكروجت، برانكارد، تخت عمل جراحي، ترالي اورژانس، كپسول اكسيژن، ست احیا، تجهیزات اداری و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز.

نيروي انساني مورد نياز :

پزشك عمومي- پرستار يا بهيار- منشي.

 اشتغالزايي : حداقل 2 نفر.(حداقل یک نفر به جز پزشک از گروه پزشکی و پیراپزشکی بالاتر از مدرک بهیاری)

 

ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح *

برآورد هزينه رهن مكان طرح

1

تيپI

400

600

2

تيپII

400

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

400

%60هزينه دانشگاه تيپ I

*این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد.

 

2-مطب پزشك متخصص :

شرايط كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي تخصصي در يكي از رشته هاي: جراحي، پوست، اطفال، بيهوشي، قلب و عروق، ارولژي، چشم، عفوني، راديولوژي، ريه، مغزواعصاب، ارتوپدي، زنان و زايمان، گوارش گوش وحلق وبيني و ساير تخصص هاي مورد تاييد وزارت بهداشت.

امكانات لازم جهت ايجاد مركز :داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.

تجهيزات : بر اساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (با توجه به اينكه تجهيزات مورد نياز هر رشته تخصصي زياد مي باشد از ذكر آنها خودداري ميشود ولي فهرست كاملي از اين تجهزات موجود مي باشد.)

نيروي انساني مورد نياز : پزشك متخصص، پرستار يا بهيار، منشي.

 اشتغالزايي :  حداقل 2 نفر.(حداقل يك نفر به جز پزشك از گروه پزشكي و پيراپزشكي بالاتر از مدرك بهياري)

ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح *

برآورد هزينه رهن مكان طرح

1

تيپI

1000-500

700

2

تيپII

1000-500

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

1000-500

%60هزينه دانشگاه تيپ I

*این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد و بر اساس نوع تخصص، مبلغ متفاوت است.

 

3-داروخانه:

شرايط كار آفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي دارو سازي.

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.

نيروي انساني مورد نياز :

دكتر دارو ساز، تكنسين دارو خانه 2نفر.

اشتغالزايي : به كار گرفتن حداقل 3 نيروي كار و درصورت شبانه روزي بودن 5 نفر.

 

ابعاد اقتصادي طرح :  

                                                                                     

(ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح *

برآورد هزينه رهن مكان طرح

1

تيپI

500

1100

2

تيپII

500

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

500

%60هزينه دانشگاه تيپ I

*این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد.

4-آزمايشگاه:

شرايط كار آفرين :  فارغ التحصيل مقطع دكتراي علوم آزمايشگاهي يا متخصصين پاتولوژي.

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.

تجهيزات مورد نياز: بر اساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله سل كانتر، ميكروسكوپ، سانتريفوژ، فريزر، انكوباتورco2،ميكروتوم كرايو، دستگاه كشت خون، الكتروفورز، شيكر، كانتر و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز.

نيروي انساني مورد نياز : دكتراي تخصصي پاتولوژي، دكتراي علوم آزمايشگاهي، كاردان علوم آزمايشگاهي 2 نفر، كارشناس علوم آزمايشگاهي 2 نفر، نيروي خدماتي.

اشتغالزايي : حداقل 5 نفر.

.

ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح *

برآورد هزينه رهن مكان

1

تيپI

2000

1200

2

تيپII

2000

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

2000

%60هزينه دانشگاه تيپ I

*این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد.

5-مركز مراقبت از سالمندان :

نيروي كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع پزشكي، روانشناس، ليسانس پرستاري و بالاتر.

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.

تجهيزات: بر اساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله تجهيزات دفتري و هتلينگ بر اساس استاندارد و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز.

نيروي انساني مورد نياز :

پزشك، پرستار، مددكار(مشاور)، مدير، منشي، اپراتور، نيروي خدماتي، بهيار، روانشناس، کاردان یا کارشناس بهداشت.

 اشتغالزايي : حداقل 5 نفر.

 ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح *

برآورد هزينه رهن مكان طرح

1

تيپI

1000

1500-800

2

تيپII

1000

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

1000

%60هزينه دانشگاه تيپ I

*این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد.

6-مطبهاي مامائي :

نيروي كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي و بالاتر در رشتة مامائي.

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.

تجهيزات : بر اساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله ست واكيوم زنان، تخت ژينكولوژي، هيسترومتر، تخت زايمان، هيسترسكوپ، كپسول co2 اسپلكوم، فيتال مانيتورينگ، ساكشن كورت، ساكشن واكيوم، ست كامل تشخيص، ميكروجت، ترالي اورژانس، كپسول اكسيژن، اتوسكوپ افتالمسكوپ و سایر تجهیزات و امکانات مورد نیاز.

نيروي انساني موردنياز : كارشناس مامائي، كاردان مامایی ، منشي.

اشتغالزايي :  حداقل 1 يا 2 نفر.(حداقل یک نفر به جز ماما از گروه پزشکی و پیراپزشکی بالاتر از مدرک بهیاری)

 

ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)

رديف