معاونت تحقيقات و فناوري
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
فرم ها
 

(كميته اخلاق دانشگاه علوم پزشكي مازندران)

((چك ليست ارزيابي اخلاق در پژوهش هاي  زيست پزشكي))

عنوان طرح

مشخصات مجري وهمكاران ونوع تخصص آنان:

-كد طرح    :                              - كد اخلاق:                                IRCT Cod    :         

محل تصويب :                                                          تاريخ تصويب طرح:

 

در طرح ها با نمونه گيري انساني كپي نمونه برگه فرم رضايت آگاهانه ودر طرح هاي پرسشنامه اي كپي پرسشنامه ضميميه فرم گردد ،ودر خصوص طرح هاي مربوط به حيوانات فرم ويزه كار با حيوانات كه به امضا مجري رسيده است ضميمه گردد.

رديف

سوال

نظر مجري

نظر كارشناس پژوهشي طرح

نظر كارشناس كميته اخلاق

بلي

خير

موضوعيت ندارد

بلي

خير

موضوعيت ندارد

بلي

خير

موضوعيت ندارد

1

آيا رضايت آگاهانه كتبي از شركت كننده ويا ولي قانوني آن گرفته مي شود ؟فر م پيوست شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

آيا آزمودني از حق خود براي خروج بدون شرط در هر مرحله از مطالعه بطور كامل آگاه مي شود ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

آيا هيچ زياني (جسمي ،روحي ،اجتماعي ،قانوني واقتصادي )در اين طرح پزوهشي براي آزمودني ها وجامعه وجود دارد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

آياامكانات وروش هايي براي رويارويي با زيان احتمالي وجبران آن در نظر گرفته شده است ؟توضيح دهيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

آيا در مرحله جمع آوري ،انتقال ونگهداري اطلاعات يا نمونه ها به حفظ اسرار آزمودني توجه مي شود ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

در صورت استفاده از نمونه ها براي مطالعات بعدي ،آيا در رضايت نامه به اين موضوع اشاره شده است ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

آيا در اين پزوهش منافع خاصي براي آزمودني محتمل است ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-

در صورتيكه مطالعه برروي گروه خاصي (كودكان عقب مانده ذهني ،زندانيان ،افرادمعتاد....)انجام مي شمود آيا دليل منطقي وتوجيه اخلاقي براي مطالعه روي اين گروه وجود دارد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-

آيا تدابير لازم براي توقف مطالعه در صورت زيان وخطر براي آزمودني در نظر گرفته شده است ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

آيا ضرورت مطالعه انساني بر اساس نتايج مثبت مطالعات آزمايشگاه وحيواني قبلي بوده است ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-

آيا نتايج موثر در روند سلامتي يا بيماري آزمودني ها وراهنمايي هاي لازم براي اقدامات بعدي در اختيار آن ها قرار خواهد گرفت ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مجري طرح :                            كارشناس پژوهش طرح :                                  كارشناس اخلاق :

 

 


(كميته اخلاق دانشگاه علوم پزشكي مازندران)


((چك ليست ارزيابي كار با حيوانات آزمايشگاهي  اخلاق در پژوهش هاي  زيست پزشكي))

عنوان طرح:
مشخصات مجري وهمكاران ونوع تخصص آنان:

كد طرح    :                                        كد اخلاق :                             :                            

محل تصويب :                                                             تاريخ تصويب طرح :

-در طرح ها با نمونه گيري انساني كپي نمونه برگه فرم رضايت آگاهانه ودر طرح هاي پرسشنامه اي كپي پرسشنامه ضميميه فرم گردد ،ودر خصوص طرح هاي مربوط به حيوانات فرم ويزه كار با حيوانات كه به امضا مجري رسيده است ضميمه گردد.

رديف

سوال

نظر مجري

نظر كارشناس پژوهشي طرح

نظر كارشناس كميته اخلاق

بلي

خير

موضوعيت ندارد

بلي

خير

موضوعيت ندارد

بلي

خير

موضوعيت ندارد

1

آيا ضرورت استفاده از مدل حيواني براي انجام تحقيق .وجود دارد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

آيا شرايط لازم از نظر آب و غذايي نورومحيط براي حيوان در نظر گرفته مي شود ؟ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

آيا نگهداري حيوان در كنار حيوان يا حيواناتي كه احساس خطر براي او ايجاد كند.پرهيز مي شود ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

آيا شرايط مناسب براي كشتن حيوان از نظر عدم تحمل درد اضافه .وجود دارد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

آيا امكانات مناسب جهت دفع بهداشتي لاشه هاي حيوانات وجود دارد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

آيا محقق دوره آموزش نحوه كار با حيوانات آزمايشگاهي را كذرانده است ؟.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجري طرح :                            كارشناس پژوهش طرح :                                  كارشناس اخلاق :

 

 

                                 

 

 

 

 

 

                             

                                 فرم رضايت آگاهانه شركت در طرح تحقيقاتي

 

                                                                                                                      تاريخ:

 

 

كد اخلاق:                                                                  IR.Mazums.REC.94-              كد پرسشنامه :

 

عنوان طرح پژوهشي:

 

 

مجري(مجريان)طرح تحقيقاتي:

 

شرح ساده و مختصر پروپوزال و اهداف:

 

 

1

اطلاعات مربوط به طرح را مطالعه نمودم ومتوجه شدم كه اطلاعات واهداف طرح بخوبي بيان شده است.

بلي *

خير *

2

اين فرصت به من داده شده است كه راجع به طرح و نحوه شركت در آن،سوالات خود را بپرسم.

بلي *

خير *

3

من داوطلبانه در اين طرح شركت نموده ام.

بلي *

خير *

4

به من اين اختيار داده شده است كه در هر زماني ميتوانم بدون ذكر دليل در مطالعه شركت نكنم و بابت اين امر مواخذه نميشوم و به سوالي هم پاسخ نميدهم.

بلي *

خير *

5

مسايل مربوط به محرمانه بودن اطلاعات كاملا توضيح داده شده است.

بلي *

خير *

6

هدف از استفاده اطلاعات شامل چاپ و يا بايگاني كردن آنها براي من توضيح داده شده است.

بلي *

خير *

7

ديگر محققين درصورتي ميتوانند به اين اطلاعات دسترسي يابندكه اطلاعات را به صورت محرمانه حفظ كنند و مواردي را كه من در اين فرم برشمردم،رعايت كنند.

بلي *

خير *

 

نام وامضا شركت كننده                                      نام وامضا مجري                                             نام و امضا ناظر

 

 

1396/04/13
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal