معاونت تحقیقات و فناوری
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
ENGLISH
كارگاه داوري مقالات كنگره ساليانه قزوين
  
 
 
 
 
 
   
حضور سه داور از كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
در كارگاه داوري مقالات كنگره ساليانه قزوين با تدريس جناب دكتر عليزاده و جناب دكتر كبيري
   
1396/04/21
Powered by DorsaPortal