معاونت تحقيقات و فناوري- کمیته اخلاق
۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
br ENGLISH
برنامه كارگاه ها

رديف

زمان برگزاري كارگاه

نام مدرس

نام  كارگاه

برنامه كارگاه

 

كارگاه هاي برگزار شده در سال 1397

1

 

 

23و 24 /1397/08

 

دكتر نوربخش

دكتر شهاب الدين سروي

 

اصول كار با حيوانات آزمايشگاهي ويژه مدرسين

 

برنامه روز اول

 

 

2

 

 

15 /1397/12

 

دكتر شهاب الدين سروي

 

اصول كار با حيوانات آزمايشگاهي ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي

 

برنامه كارگاه

 

 

 

 

 

 

كارگاه هاي برگزار شده در سال 1396

 

رديف

 

زمان برگزاري كارگاه

 

نام مدرس

 

نام كارگاه

 

برنامه كارگاه

1

 

14/02/96

 

دكتر كيارش آرامش

 

اخلاق در نشر آثار پژوهشي علوم پزشكي

برنامه كارگاه

2

 

26-27/07/96

 

دكتر علي تقي پور

 

اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي

برنامه كارگاه

3

 

14/08/96

 

دكتر اسما عرفايي

 

كارگاه دانشجويي آموزش اخلاق و ملاحظات اخلاقي و بندهاي 31گانه

برنامه كارگاه

4

 

29/11/96

 

دكتر اسما عرفايي

 

كارگاه همكاران آموزش اخلاق و ملاحظات اخلاقي و بندهاي 31گانه

برنامه كارگاه

5

 

05/12/96

 

دكتر رضا عليزاده

 

اخلاق نشر در نشريات

برنامه كارگاه

1398/04/04
Powered by DorsaPortal