معاونت تحقيقات و فناوري-کمیته تحقیقات دانشجویی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
درباره كميته تحقيقات

معرفي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مازندارن

 

معرفي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

امروزه ايجاد توانايي تحقيق در دانشجويان يكي از اصول مهم سيستم هاي آموزش عالي مدرن در نظر گرفته شده و صاحب نظران اين عرصه بر اين باورند كه فراگيري روش شناسي تحقيق و انجام آن بايد در متن برنامه هاي تربيت دانشجو پيش بيني گردد. از اين رو پژوهش هاي دانشجويي بعنوان بستري براي نهادينه شدن نگاه به دانش و توانايي انجام تحقيق در دانشجويان بايد در اولويت سيستم پژوهشي و آموزش عالي در كشور قرار گيرد.

كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1377 به منظور بسترسازي امور پژوهشي در بين دانشجويان علوم پزشكي كار خود را آغاز كرده است.

هدف اين كميته افزايش و بهبود كيفي و كمي سطح تحقيقات در بين دانشجويان بوده و هر ساله اقدامات مفيدي در اين راستا انجام ميگيرد. از جمله اين امور برگزاري كارگاه هاي روش تحقيق، جستجوي مطالب در اينترنت و كارگاه روش آماري بوده كه بطور چشمگيري موجب افزايش كمي و كيفي فعاليت هاي پژوهشي و حضور دانشجويان در كنگره هاي داخلي و خارجي شده است. مشاوره، راهنمايي، حمايت و پشتيباني ازطرح هاي تحقيقاتي از ديگر وظايف اين كميته ميباشد.

علاوه بر دفتر مركزي كميته تحقيقات، هر دانشكده يك دفتر كميته تحقيقات دارد كه از دبير كميته، 5 تا 8 نفر عضو اصلي و حداكثر 2 نفر عضو علي البدل تشكيل ميشود. اين گروه وظيفه راهنمايي و هدايت دانشجويان به سمت فعاليت هاي پژوهشي، انعكاس درخواست دانشجويان براي برگزاري كارگاه ها و سمينارها را به عهده دارند.

اهداف كميته تحقيقات دانشجويي

- ترويج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجويان

- توانمندسازي دانشجويان از طريق تشكيل كارگاه هاي آموزشي و برگزاري تورهاي تحقيقاتي

- كمك به انتشار نتايج تحقيقات دانشجويي در سطح ملي و بين المللي

- ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي علمي پژوهشي با ساير بخشهاي دانشگاهي بويژه مراكز تحقيقاتي

- ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت هاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليت هاي علمي دانشجويان و تقويت رابطه علمي اساتيد و دانشجويان

 

فعاليت هاي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي

از جمله فعاليت ها و تسهيلاتي كه كميته تحقيقات دانشجويي در اختيار دانشجويان فعال و علاقه مند قرار ميدهد، ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

- تصويب طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي در شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي

- پرداخت هزينه طرح هاي تحقيقاتي براي دانشجويان مجري طرح هاي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي

- تشكيل شوراي پژوهشي دانشجويي در كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه

- تخصيص امتياز ويژه استعدادهاي درخشان جهت دانشجويان پژوهشگر با سابقه فعاليت هاي پژوهش در كميته تحقيقات دانشجويي

- برگزاري كارگاه هاي مختلف نظير: جستجوي الكترونيكي، روش تحقيق، مقاله نويسي، SPSS، Endnote و...

- تهيه سي دي هاي آموزشي، جزوات علمي و پمفلت هاي آموزشي

- دسترسي دفاتر كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده ها به اينترنت جهت استفاده دانشجويان عضو كميته

- برگزاري تورهاي علمي و بازديد از مراكز پژوهشي كشور

- برگزاري ژورنال كلاب (نقد علمي مقالات)

- مساعدت هاي لازم براي تهيه و ارايه مقالات علمي دانشجويان در مجلات و همايشهاي علمي

- ثبت اختراعات و ابداعات دانشجويان در كميته تحقيقات دانشجويي

 
 

 

سرپرست  كميتــه

دكتر محمدعلي ابراهيم زاده

 

 

   كارشناسان كميتــه   

خانم زهره تقي زاده

 

دبير دانشــگاه

حامد جعفرپور