معاونت آموزشی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
ENGLISH
دريافت دانشنامه پايان تحصيلات و ريز نمرات

مدارك لازم جهت صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي ( دانشنامه و ريزنمرات ) از كارداني تا دكتراي عمومي

 
 

1- اصل گواهي انجام طرح نيروي انساني يا معافيت از آن بهمراه يكبرگ كپي ( شامل دانش آموختگاني كه از 24/9/1358 به بعد فارغ التحصيل شده اند).

تبصره : دانش آموختگان رشته هايي كه انجام طرح آنها الزامي نيست ، نيازي به ارائه گواهي فوق نمي باشد.

2- اصل تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان (دوره روزانه ورودي 1353 به بعد ودوره شبانه ورودي 1377 به بعد )

تبصره :هرگونه اطلاعات مربوط به تسويه حساب ازصندوق رفاه دانشجويان ، از حوزه معاونت دانشجويي وفرهنگي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور قابل وصول است .

3-اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم الكترونيكي يا كفالت موقت بهمراه يكبرگ كپي از دو طرف آن ( جهت آقايان )

4-اصل پروانه دائم بهمراه يكبرگ كپي ( جهت رشته هاي پروانه دار درصورت دارا بودن )

5-اصل گواهي انجام كار دولتي يا خصوصي معتبري كه مشمول بيمه باشد در داخل ايران با مشخصات : 1- با ذكر تاريخ شروع و اتمام كار 2- قيد نيمه وقت يا تمام وقت بودن كار 3- با نام وامضاء بالاترين مقام 4- داراي تاريخ وشماره ثبت باشد.5- به عنوان معاونت آموزشي باشد 6 - گواهي كار افراد قراردادي بايد به روز ماه و سال نوشته شده باشد و دفترچه بيمه ضميمه مدارك باشد.

تبصره :مدت خدمت سربازي ( درصورتي كه بعد از فراغت از تحصيل باشد ) ومدت طرح نيروي انساني با احتساب ضريب منطقه بعنوان مدت كاركرد قابل پذيرش است .

6-اصل حكم كارگزيني به همراه كپي آن ( صرفاً در خصوص شاغلين رسمي قطعي بهمراه گواهي از محل كار مبني بر اعلام تاريخ شروع خدمت به روز ، ماه ، سال تا تاريخ اخذ گواهي )

7-اصل دانشنامه پايان تحصيلات مقطع قبلي دانشگاهي بهمراه كپي آن

8- اصل مجوز تحويل مدارك تحصيلي مقطع قبلي بهمراه كپي آن

9- دو قطعه عكس جديد تمام رخ 4 * 3

10- واريز مبلغ 1000 تومان به حساب 4001000901001082 خزانه داري كل بابت حق تمبر ( پرداخت در كليه شعبات بانك ملي سراسر كشور ) يا خريد يك قطعه تمبر دولتي 1000 توماني

11- تحويل اصل گواهينامه موقت پايان تحصيلات ( درصورت اخذ آن از معاونت آموزشي دانشگاه )

12- كارت ملي بهمراه يك برگ كپي ازآن

13- گواهي انجام خدمت در سازمان موردتعهد كه در آن موضوع :اتمام تعهد ،تاريخ عضويت رسمي وبلامانع بودن تحويل مدارك تحصيلي قيدگردد ( جهت كليه اعضاي رسمي سپاه ،ارتش ، نيروي انتظامي وصنايع دفاع )

تبصره 1: چنانچه دانش آموختگان سازمانهاي فوق ازسهميه مناطق 2 و3 استفاده كرده باشند ملزم به انجام دو برابر تعهدخدمت در واحدهاي نيروهاي مسلح مي باشند.

تبصره2 : بورسيه هاي نيروهاي مسلح لازم است دو برابر مدت تحصيل گواهي كار ارائه نمايند.

آدرس دانشگاه : ساري- ميدان امام – سه راه جويبار بزرگراه وليعصر (عج )ستاد مركزي دانشگاه ، معاونت آموزشي ، اداره دانش آموختگان وصدور دانشنامه ها تلفن 90- 2144289- 011 كدپستي 4815733971

آدرس مركز امور دانشجوئي : شهرك غرب ( قدس ) خيابان سيماي ايران – بين فلامك و زرافشان – ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تلفن 80- 88363560 فاكس 88364535 – 021

سايت دانشگاه : ( معاونت آموزشي ) www.mazums.ac.ir

اداره فارغ التحصيلان وصدور دانشنامه ها – حوزه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مازندران

 

مدارك لازم جهت صدور مجوز مدارك تحصيلي مقاطع تخصصي پزشكي بورد و پره بوردو Ph.D

 

1- دو قطعه عكس جديد تمام رخ 4 * 3

2- 10000 ريال حق تمبر ( قابل تهيه در بانكهاي ملي سراسر كشور )

3- اصل تسويه حساب از صندوق رفاه (دوره روزانه از ورودي مهر 1353 به بعد )

تبصره : هرگونه اطلاعات مربوط به تسويه حساب صندوق رفاه ازصندوق رفاه دانشجويان يا حوزه معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور قابل وصول است .

4-اصل پروانه دائم پزشكي بهمراه يك برگ كپي از آن ( درصورت دارا بودن )

5-اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم الكترونيكي بهمراه يك برگ كپي ( جهت آقايان )

6- دانشنامه ومجوز مقطع قبلي بهمراه تصوير آنها

7- اصل رونوشت گواهي پايان خدمات موردتعهد پزشكان متخصص به عنوان معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل

1-7-جهت اعضاء درماني دانشگاه توسط مركز نظارت واعتبار بخشي امور درمان معاونت سلامت صادر مي شود.

2-7- جهت اعضاءهيئت علمي توسط مركز امور هيات علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي صادر مي شود .

8- كارت ملي بهمراه يك برگ كپي آن

9- تحويل اصل گواهينامه موقت پايان تحصيلات ( درصورت اخذ آن )

آدرس دانشگاه : ساري- ميدان امام – سه راه جويبار بزرگراه وليعصر (عج )ستاد مركزي دانشگاه ، معاونت آموزشي ، اداره دانش آموختگان وصدور دانشنامه ها تلفن 90- 33044289- 011 كدپستي 4815733971

آدرس مركز امور دانشجوئي : شهرك غرب ( قدس ) خيابان سيماي ايران – بين فلامك و زرافشان – ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تلفن 80- 88363560 فاكس 88364535 – 021

آدرس صندوق رفاه :تهران – خ وليعصر ( عج ) – بالاتر از تقاطع آيت اله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان ، پلاك 579 تلفن 46- 6695243 -021 فاكس 66956253-021

آدرس مركز نظارت :تهران – تقاطع حافظوجمهوري – زير پل حافظ ، وزارت بهداشت ، ط 3 اتاق 317 – اداره كل دفتر مديريت بيمارستان وتعالي خدمات باليني تلفن : 66705860- 66717314- 021

سايت دانشگاه : ( معاونت آموزشي ) www.mazums.ac.ir

اداره دانش آموختگان وصدور دانشنامه ها – حوزه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مازندران

 

صدور دانشنامه پايان تحصيلات " المثني " ( از مقاطع كارداني تا دكتراي تخصصي و فوق تخصصي )

در صورتيكه دانشنامه پايان تحصيلات شخصي مفقود شود ، صدور المثناي آن بر اساس دستور العمل شماره 4/1/1973 وزارت متبوع و پس از انجام تشريفات ذيل امكان پذير مي باشد

الف – تهيه يك برگ استشهاد محلي كه به امضاي حداقل سه نفر رسيده باشد ( برابر فرم مربوطه )

ب – تائيد امضا ها بوسيله دفاتر اسناد رسمي و ارائه آن به اداره دانش آموختگان حوزه معاونت آموزشي دانشگاه

ج – سپردن تعهد كتبي به معاونت آموزشي دانشگاه طبق فرم مربوطه

 

فرمهاي مورد نياز
 
 

 

1395/10/08
Powered by DorsaPortal