معاونت آموزشی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
ENGLISH
تفويض اختيار

 

تفويض برخي از اختيارات امور اجرايي از اداره دانش آموختگان به دانشكده هاي تابعه در قالب طرح جامع واگذاري

 

* اختيارات اجرايي فرآيندها كه براي اولين بار درحوزه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از ستاد به صف انجام گرفت .

*اين طرح براساس تصميمات متخذه صرفاً در راستاي اجراي سياست تمركز زدايي و افزايش استقلال دانشكده ها به منظور رشد و بالندگي و ارتقاء سطح كيفي و كمي آموزش كارشناسان و دانشجويان تفويض و به اجراء در آمده است .

* اين واگذاري با اراده قوي معاون آموزشي ، معاونت و معاضدت مدير امور آموزشي و تحصيلات تكميلي ، كارشناسان اداره دانش آموختگان ، و استقبال دانشكده هاي تابعه ، نتايج ذيل را بهمراه داشته است :

1ـ نظارت ادواري و مديريت بيشتر بر دانشكده ها.

2ـ كاهش حجم مراجعات به مجموعه حوزه معاونت آموزشي

3ـ كاهش حجم بايگاني

4ـ كاهش و بهينه سازي گردش كار دبيرخانه آموزش

5ـ صرفه جويي در مصرف كاغذ و ساير هزينه هاي مرتبط

6ـ كاهش حجم مكاتبات در كارتابل مدير و معاون آموزش

7ـ تسهيل و تسريع انجام فرآيندها و رضايت دانشجويان و ارباب رجوع

8ـ حذف فرآيندهاي موازي بين دانشكده ها و حوزه معاونت آموزشي دانشگاه

9ـ افزايش استقالال دانشكده ها و ارتقاء سطح كيفي آموزش

10ـ خروج نسبي كارشناسان آموزشي از روزمرگي و پرداختن به طرح و برنامه هاي جديد و اجراي سياستهاي كلان و راهبردي حوزه معاونت آموزشي

 

برخي از اختيارات تفويض شده به دانشكده ها تابعه

 

رياست محترم دانشكده .......................

با عرض سلام

  احتراماً، همانگونه كه استحضار داريد براساس تصميمات متخذه در راستاي اجراي سياست تمركز زدايي و افزايش استقلال دانشكده ها ، اختيارات امور اجرايي وظايف و آئين نامه هاي برخي از فرآيندها ي مربوط به اداره دانش آموختگان و صدور دانشنامه ها وامور مشمولين اين معاونت ، از تاريخ 1/11/1392 به شرح ذيل و به پيوست تفصيلي هر يك از فرآيندها به آن دانشكده تفويض مي گردد:

1-    استعلام معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول نظام وظيفه عمومي .

2-    اعلام فراغت از تحصيل مشمولين نظام وظيفه به معاونت وظيفه عمومي ناجا .

3-    صدور گواهي فراغت از تحصيل جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر وزارت متبوع .

4-    صدور گواهي فراغت از تحصيل جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر ساير مراجع ذيصلاح .

5-    صدور فرم جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر ويژه دانشجويان ترم يا سال آخر .

6-     صدور گواهي استعدادهاي درخشان و رتبه هاي برتر فارغ التحصيلي و نخبگان كشوري .

7-    صدور ميانگين كل ( معدل كل ) فارغ التحصيلان .

8-    تهيه و تنظيم ريز نمرات مورد درخواست دانشگاههاي سراسر كشور .

بديهي است جهت تسهيل در حسن اجراي فرآيندهاي واگذارشده تا نهادينه شدن هر يك از آنها در دانشكده ها ، كارشناسان اين حوزه آماده هر گونه تعامل و همكاري با كارشناسان محترم آن دانشكده خواهند بود.

 

 

دكتر محمد صادق رضائي 
معاون آموزشي دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 


 


1395/08/23
Powered by DorsaPortal