مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف

 

اداره دانش آموختگان و صدور دانشنامه وامور مشمولين يكي از مجموعه اداراتي است كه زير نظر مدير امور آموزشي  و مدير تحصيلات تكميلي و تخصصي دانشگاه براساس مقررات و آئين نامه هاي موجود مشغول انجام وظايف ذيل است :

1- مطالعه و بررسيهاي لازم در زمينه هاي تغيير يا توسعه برنامه هاي دانش اموختگان اين دانشگاه و مسايل مربوط به نظام وظيفه عمومي دانشجويان.

2- مطالعه لازم در خصوص تفسير وتوجيه مقررات و آئين نامه هاي مربوط به دانش آموختگان جهت حسن اجراي آن.

3- همكاري و هماهنگي در تهيه برنامه ها و مقررات درون دانشگاهي امور دانش آموختگان در راستاي اصلاح و بهبود روشها.

4- برنامه ريزي لازم در خصوص چگونگي اجراي كامل مقررات و آئين نامه هاي دانش آموختگان و نظام وظيفه، شناخت نارسائيهاي موجود و تحليل مجهولات و در صورت لزوم ارائه طرحها و برنامه ها جهت بهبود روشها و كشف معضلات موجود.

5- تبادل و تطابق گزارش وضعيت دانشجويان در حال تحصيل در مقاطع بالاتر با سازمانهاي ذيربط ، دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و واحدهاي آموزشي تابعه.

6- نشستهاي مداوم با حضور مسئولين محترم آموزشي دانشگاه بمنظور رسيدگي و مطالعه مسائل مبتلي به برنامه هاي آموزشي دانش آموختگان و ايجاد بستر و زمينه هاي لازم جهت اظهار نظر در مورد تغيير يا توسعه آن.

7- ارتباط و مراجعه حضوري با دانشگاهها و موسسات آموزشي وادارات كل وزارت متبوع بمنظور تبادل اطلاعات و مطالعه تطبيقي جهت بهره گيري بهينه از اندوخته ها و آخرين پيشرفتهاي آموزشي و فارغ التحصيلي .

8- انجام امور مربوط به صدور فرم فراغت از تحصيل ( كد 3-401) دانش آموختگان از مقاطع كارداني تا دكتراي فوق تخصصي.

9- اعلام مراتب فراغت از تحصيل دانش آموختگان به اداره كل دانش آموختگان وزارت متبوع.

10-بررسي مدارك و شرايط لازم جهت صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي ( دانشنامه و ريز نمرات )

11-صدور دانشنامه پايان تحصيلات و انجام امور مربوط به اعطاي آن به متقاضيان از مقطع كارداني تا دكتراي عمومي

12-صدور دانشنامه پايان تحصيلات در مقاطع Ph.D ، تخصصي پزشكي ( بورد تخصصي ) و گواهينامه تخصصي پزشكي ( پره بورد تخصصي) و فوق تخصصي .

13-انجام امور مربوط به تهيه و ارسال ريز نمرات مورد درخواست دانشگاههاي سراسر كشور براي دانش آموختگاني كه در مقاطع بالاتر پذيرفته شده اند.

14-انجام امور مربوط به درخواست معافيت تحصيلي جهت دانشجويان مشمول وظيفه عمومي از حوزه نظام وظيفه عمومي

15-اعلام مراتب فراغت از تحصيل دانش آموختگان مشمول به حوزه نظام وظيفه عمومي ناجا

16-بررسي تدريجي پرونده آموزشي دانشجويان ترم آخر در مقاطع و رشته هاي مختلف جهت رفع نواقص مدارك براي سرعت بخشيدن به روند فراغت از تحصيل در جهت بهبود و اصلاح روشها.

17-نظارت و هماهنگي در تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه و دانشجويان شاهد و ايثارگر

18-پاسخ به استعلامات اداره كل امور دانش اموختگان اعم از تنظيم و ارسال فرم فراغت از تحصيل ( كد 3-401) ، بررسي تعهدات آموزش رايگان و منطقه اي بويژه سنوات قبل از سال 1370 و احتساب ميزان بدهي و سند تعهد محضري

19-بررسي وضعيت دانشجويان ترم آخر و صدور گواهي مشروط فراغت از تحصيل تا 31 شهريور ماه و 30 بهمن ماه همان سال به سازمان سنجش آموزش كشور يا معاونت آموزشي وزارت متبوع جهت شركت در آزمون سراسري ناپيوسته دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور.

20-هماهنگي و راهنمايي و تشريح روند فارغ التحصيلي براي دانش آموختگان جهت مراجعه به اداره كل امور دانش آموختگان، اداره كل نيروي انساني، حوزه هاي نظام وظيفه، پيگيري چرخه انجام مكاتبات، بررسي تعهدات فارغ التحصيلان جهت اخذ مجوز تحويل مدارك تحصيلي و موضوعات مبتلي به ديگر

21-پاسخ به استعلامات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي خارج از كشور راجع به تائيد دانشنامه ها و سوابق فارغ التحصيلي دانش آموختگان اين دانشگاه.

22-صدور گواهي فراغت از تحصيل به سازمان سنجش آموزش كشور جهت شركت در آزمون سراسري.

23-پاسخ به درخواستهاي دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نور راجع به گزارش وضعيت فارغ التحصيلي دانش آموختگان ايندانشگاه.

24-بررسي وضعيت دانشجويان مشمول استعدادهاي درخشان و بنياد ملي نخبگان و اعلام اسامي و وضعيت فارغ التحصيلي آنها به دفتر استعداد هاي درخشان EDC)) و بنياد مذكور.

اداره دانش آموختگان و صدور دانشنامه و امور مشمولين

شهريور 1394

.

 

1395/10/07
Powered by DorsaPortal