مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف

: فراهم آوردن مقدمات انجام عمليات آموزشي دانشجويان طبق نيازهاي اعلام شده ازطرف حوزه معاونت آموزشي بصورت ماشيني.

تبديل اطلاعات دانشجوئي از سايت سازمان سنجش به نرم افزار سما

آماده نمودن سايت ثبت نام اينرتنتي براي دانشجويان جديد

صدور كارت دانشجويي PVC

از قبيل: تعريف دروس, تهيه فرمهاي انتخاب واحد, حذف واضافه, حذف اضطراري و... قبل ازعمليات مربوطه, تهيه ليستهاي مختلف, ورود نمرات بطور صحيح و تهيه گزارشات ( آماري ،كارنامه و...)

2:استمرار و بهبود خدمات ماشيني دانشجويان منطبق بانيازهاي مديريت حوزه.

3: توسعه سيستم آموزشي موجود و ايجاد قابليتهاي جديد.

4: حفظ وحراست ازاطلاعات تحصيلي دانشجويان.

5:طراحي وپياده سازي فرمهاي مختلف تحصيلي واستانداردسازي آنها.

6:مديريت نرم افزار نجما ( نرم افزار جامع مديريت آزمون )

7: اتصال دانشكده هاي تابعه و ساير واحدهاي متقاضي دربهره گيري ازشبكه اطلاع رساني سيستم خدمات آموزشي (سما).

8: تهيه نرم افزارهاي موردنيازحوزه معاونت آموزشي براساس نيازهاي تعريف شده.

9:ايجادنظام ارزيابي صحيح ومنطقي درامتحانات براساس استانداردهاي تعيين شده.

10: تهيه گزارشان آماري وتحليلي متنوع ازمجموعه بانك اطلاعاتي موجود در جهت تامين نيازهاي اطلاعاتي مديريتي واجرائي.

11:مديريت نرم افزاربانك اطلاعاتي اعضا هيات علمي واطلاعات تدريس آنها با استفاده از نرم افزار حق التدريس و ابلاغ

13: پشتيباني فني سيستم ارزشيابي آنلاين اساتيد و هيات علمي دانشگاه.

ورود اطلاعات پرتال دانش آموختگان و مجوز صدور دانشنامه در پرتال وزارت بهداشت


 

1395/08/11
Powered by DorsaPortal